biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne koleżanki i koledzy!

Uprzejmie informuję, że w systemie e-dukacja udostępniony został nowy kurs szkoleniowy – „Podstawy opieki farmaceutycznej”.

Kurs składa się z wykładów: Usługi kognitywne; Proces opieki farmaceutycznej; Dokumentowanie opieki; Ocena jakości życia; Komunikacja z pacjentem – ocena i zmiana zachowań; Wprowadzenie do rozwiązywania problemów lekowych;  Problemy lekowe; Klasyfikacja problemów lekowych PCNE – rewizja 6.2; Wywiad z pacjentem opieka i przegląd lekowy; Edukacja zdrowotna; Przegląd lekowy.

Kurs oferowany w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 20 punktów szkoleniowych z puli punktów "twardych". Warunkiem zaliczenia kursu jest rozwiązanie 2-etapowego testu, przy czym w każdym z testów należy udzielić pozytywnych odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line. Zaliczenie testu 1 odblokowuje dostęp do testu 2.

Zapraszam na https://e-dukacja.pl/

Wiceprezes ORA w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT