biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Przypominam, że w 2019 roku zakończy się 5-letni okres edukacyjny dla farmaceutów, którzy odebrali prawo wykonywania zawodu farmaceuty przed 2004 rokiem, w 2009 i w 2014 roku. Obowiązek zaliczenia okresu edukacyjnego mają również osoby, które uzyskały zgodę na przedłużenie wcześniejszego okresu edukacyjnego do końca 2019 roku. Zaliczenie okresu edukacyjnego odbywa się na podstawie wpisów w Karcie ciągłego szkolenia i przedłożonych do wglądu dokumentów potwierdzających uzyskanie punktów edukacyjnych. Kartę szkolenia można odebrać w biurze OIA lub pobrać ze strony dzienniczek_szkolenia_wzor_v3.doc (wersja do edycji z możliwością wypełnienia na komputerze i samodzielnego wydruku). W karcie nie wypełniamy rubryki 6 (data i podpis), która jest przeznaczona dla osoby weryfikującej przedłożone certyfikaty oraz cz. III.

Punkty edukacyjne, o których w mowa w §3 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499), a których należy zebrać co najmniej 50 przyznawane są za:

 • Szkolenia organizowane przez Wydziały Farmaceutyczne zakończone testem, w tym szkolenia poprzez platformy edukacyjne (na podstawie okazanego certyfikatu)
 • Szkolenia odbywane w ramach specjalizacji w proporcji 1 punkt za 1 godzinę szkolenia nie więcej niż 25 pkt za jeden moduł określony w Programie specjalizacji CMKP (na podstawie okazanego zaświadczenia wydanego przez jednostkę szkolącą)
 • Uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych - 50 punktów edukacyjnych – na podstawie Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych

Osoby, które były opiekunami staży i praktyk studentów Wydz. Farmaceutycznego CM UJ składają jedynie oświadczenie (do pobrania na stronie) a weryfikacji OIA dokonuje na podstawie dokumentów przesłanych przez Dziekana Wydz. Farmaceutycznego. Pozostali opiekunowie powinni posiadać zaświadczenie wydane przez inne Wydziały Farmaceutyczne o sprawowaniu opieki nad studentami.

Wszystkim osobom, które nie zdołały zebrać odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, a kończą kolejny okres edukacyjny, przypominam, że wniosek o jego przedłużenie (maksymalnie o 24 miesiące) należy składać do Prezesa ORA. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub mailem do 31.12.2019

Jednocześnie informuje, że na naszych platformach edukacyjnych e-dukacja.pl i e-farmacja.net znajdują się szkolenia pozwalające uzyskać komplet punktów edukacyjnych on-line.

Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SOLVERX wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu

„Synergia działania oleju z czarnuszki i kwasu glicyryzynowego - nowe możliwości podniesienia komfortu życia pacjentów z AZS oraz suchością skóry po terapiach retinoidami, zewnętrznymi kortykosteroidami lub w wyniku chorób wewnętrznych".

Data i godzina szkolenia: 6.11.2019 godz. 10.00 - 13.00 Hotel Sympozjum, ul. Kobierzyńska 47, Kraków

HURTAP SA, Naczelna Izba Aptekarska oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, które odbędzie się w dniu 18 października 2019r. w Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie.

Tematy posiedzeń naukowoszkoleniowych:

 1. Ustawa o zawodzie farmaceuty - realizacja postulatów środowiska.
 2. Kategoryzacja magazynu i jej wpływ na obrót i marżę apteki.
 3. Nowe wyzwania dla aptek - ostatnie zmiany w prawie, w 2019r.:
 • Nowelizacja antywywozowa art. 86a. 
 • Nowe zasady wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na podstawie recepty i zapotrzebowania. Środki odurzające i substancje psychotropowe.
 • E-recepta a recepta papierowa zasady wydawania leków.

 

Prowadzący:

mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska – Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

mgr farm. Marek Krasowski – MYLAN

mgr farm. Marian Witkowski – Naczelna Izba Aptekarska

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom zostanie przyznanych 6 punktów edukacyjnych miękkich.

 

Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać pod nr tel. 32 325 10 00 wew. 400. Wszelkich informacji udziela Magdalena Jędrysik HURTAP SA Oddział Tychy.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowy program szkolenia otrzymają osoby, które potwierdzą udział w spotkaniu.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

 

AKADEMIA SANDOZ

05.10.2019r. Kraków (sobota, godz. 08.30 – 15.20)

Novotel Kraków Centrum, ul. T. Kościuszki 5

Wykładowcy:

dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska

Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr Maciej Michalak

Psycholog, trener kompetencji miękkich, członek grupy roboczej ds. edukacji Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej

 

Program konferencji:

08.00 – 08.30    rejestracja uczestników

08.30 – 12.30    Kurs 12: KOMUNIKACJA I INFORMACJA O LEKU W PRACY APTEKARZA – WYBRANE ASPEKTY     TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ( 8 pkt. „twardych”)

Komunikacja farmaceuty z różnymi grupami pacjentów na przykładzie przypadków zgłaszanych  w  aptece

 • Pacjent z bólem w aptece –  czym kierować się przy rekomendacji leku przeciwbólowego?

dr Anna Przeklasa-Muszyńska

 • Sposoby leczenia kaszlu w praktyce farmaceuty
 • Rola farmaceuty w leczeniu zakażeń małych powierzchni skóry
 • Skuteczna probiotykoterapia – czy każdy probiotyk jest równy? Kryteria preparatów probiotycznych

według  Światowej Organizacji Zdrowia. Rola Farmaceuty w doborze terapii

           dr Ernest Kuchar

 

12.30 - 13.00    przerwa/lunch

 

13.00 - 15.00   Podstawy komunikacji w aptece: pojęcie i podstawowe prawa komunikacji

 • Co to jest komunikacja? Rola komunikacji w pracy aptekarza
 • Komunikacja ustna i pisemna, werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja na linii lekarz - pacjent – aptekarz
 • Studia przypadków /pacjent nastawiony negatywnie, pacjent agresywny, pacjent roszczeniowy/

     dr Maciej Michalak

 

15.00 – 15.10      prezentacja SANDOZ

             15.10     test sprawdzający wiedzę uczestników

            15.20     zakończenie konferencji

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs 12: Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych. Punkty wpisywane będą na podstawie listy obecności.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego:

Online:               www.edukacjaimedycyna.com/kalendarium

mailem:             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie:    22 654 55 98

                                                            

13 października 2019 r. Aptekarska Szkoła Zarządzania wraz z Uniwersytetem Medycznym z Lublina organizuje szkolenie punktowane "Farmakoterapia w leczeniu chorób narządu wzroku" za 11 punktów twardych.

Dodatkowo możliwość uzyskania 2 punktów miękkich w postaci szkolenia e-learningowego dostępnego po szkoleniu.

Miejsce szkolenia: Hotel Best Western Premier, ul. Opolska 14 a

Zapisy:  https://www.aptekarska.pl/szkolenia/kalendarz-szkolen/signup/247

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT