biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

 

Formularze

Formularze

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu

Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w związku ze staraniem się o przyznanie prawa wykonywania zawodu

- Wniosek do Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie o przyznanie prawa wykonywania zawodu [druk do pobrania]

- Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w art. 2b – odpis dyplomu

- Orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty [druk do pobrania] – może wystawić również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych [druk do pobrania]

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych [druk do pobrania]

- Podanie o wpis do rejestru po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania farmaceuty wraz z deklaracja indywidualną [druk do pobrania]

- Podanie o wpis – informacja o składkach [druk do pobrania]

- 2 aktualne zdjęcia paszportowe, podpisane na odwrocie

- Deklaracja indywidualna [druk do pobrania]

- Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych farmaceuty [druk do pobrania]

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT