biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

07.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

07.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

07.03.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

09.03.2019 r.

Kraków –  finał wydziałowego konkursu prac magisterskich. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

10.03.2019 r.

Kraków – 7 edycja spotkań w ramach AKADEMII FARMACEUTY. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot
11.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie

11.03.2019 r.

Kraków – posiedzenie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Udział Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

13.03.2019 r.

Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy

14.03.2019 r.

Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy

18.03.2019 r.

Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy

19.03.2019 r.

Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy

23.03.2019 r.

Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa – „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”

23.03.2019 r.

Spotkanie Duszpasterstwa Kraków – w ramach spotkania odbyła się konferencja pt. "Naturalne planowanie rodziny a antykoncepcja - aspekt moralny" prowadzona przez ks. prof. dr hab. Tomasza Kraja z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

26–27.03.2019 r.

Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej

30.03.2019 r.

Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

31.03.2019 r.

Kraków – Szkolenie e-recepta – szanse i zagrożenia – organizator Aptekarska Szkoła Zarządzania i Naczelna Izba Aptekarska

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT