biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

05.02.2019 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

05.02.2019 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

05.02.2019 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

11.02.2019 r.

Kraków – spotkanie z magistrami farmacji, którzy zdali egzaminy specjalizacyjne w 2018 roku. Specjaliści otrzymali z rąk Pani Prezes ORA w Krakowie  listy gratulacyjne oraz gratyfikacje finansowe przyznane przez ORA w Krakowie.  W spotkaniu udział wzięli także Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej  Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

16.02.2019 r.

Spotkanie duszpasterstwa farmaceutów. Po Mszy św. uczestnicy mieli możliwość obejrzeć  film pt. "Wyścig z czasem" i podzielić się wrażeniami podczas wspólnej dyskusji

19.02.2019 r.

Kraków – spotkanie  Prezes ORA w Krakowie dr Barbary Jękot z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie mgr farm. Józefem Łosiem. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wprowadzeniem medycznej marihuany, obowiązku raportowania do ZSMOPL  oraz przepisy dotyczące  serializacji

23.02.2019 r.

Kraków – szkolenie I stopnia z zakresu medycyny konopnej zorganizowane przez OIA w Krakowie przy udziale kadry dydaktycznej PIMC Polish Instytute of Medical Cannabis.  Uczestniczyli Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm.  Elżbieta Rząsa-Duran oraz Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.02.2019 r.

Warszawa – Posiedzenie Prezydium NRA

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT