biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

07.10.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
10.10.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
11.10.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
12.10.2016 r.
Warszawa – spotkanie z Markiem Wójcikiem – Pełnomocnikiem Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie dyżurów nocnych w aptekach. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.10.2016 r.
Serock pod Warszawą – IV Gala Farmaceuty NEUCA. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
15.10.2016 r.
Kraków – II Edycja Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. ORA w Krakowie reprezentował Wiceprezes, mgr farm. Piotr Zając.
15 – 16.10.2016 r.
Kraków – Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
17.10.2016 r.
Kraków – uroczystość z okazji wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
22.10.2016 r.
Kraków – poświęcenie Sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
23.10.2016 r.
Kraków – uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
24.10.2016 r.
Kraków – spotkanie z Panią Poseł Barbarą Bubulą. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
25.10.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
25.10.2016 r.
Warszawa – szkolenie dla Skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wzięli: Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, mgr farm. Wojciech Stępień.
26.10.2016 r.
Kraków – Jubileusz 125-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
29.10 2016 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa farmaceutów AKADEMII HASCO: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Farmakoterapia wybranych chorób skóry; Pierwsza pomoc w aptece.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT