biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

02.08.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
22.08.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.08.2016 r.
Katowice – spotkanie w firmie KAMSOFT S.A. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając. Tematem spotkania była możliwość współpracy Prezesów OIA z południowej Polski z firmą Kamsoft w zakresie szeroko pojętych potrzeb środowiska farmaceutycznego obejmującego pełny łańcuch logistyczny produktu farmaceutycznego od producenta poprzez hurtownie do apteki.
29.08.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
30.08.2016 r.
Warszawa – spotkanie ekspertów panelu Profesjonaliści medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT