biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

01.07.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
08.07.2016 r.
Kraków – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – spotkanie z okazji „Dnia Radcy Prawnego”. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
10.07.2016 r.
Kraków – uroczystość Absolutorium Studentów – Absolwentów Rocznika 2016 Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.07.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.07.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
22 – 24.07.2016 r.
Poprad Słowacja – I Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotra Laidlera oraz Patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Prof. UJ dr hab. Jacka Sapy. Udział wzięła mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, członek Prezydium ORA w Krakowie.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT