biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

03.06.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.06.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
07.06.2016 r.
Warszawa – konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
10.06.2016 r.
Warszawa – Konwent Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
13.06.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
15.06.2016 r.
Kraków – debata redakcyjna Gazety Krakowskiej poświęcona tematyce medycznej: „Suplementy diety i leki bez recepty: fakty i mity”. Patronat: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie. Udział w debacie wzięli: Katarzyna Latko – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś – Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając – Wiceprezes ORA w Krakowie, dr Katarzyna Palka – Zakład Medycyny Rodzinnej CMUJ, przedstawiciel WSSE w Krakowie.
16.06.2016 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej naboru na specjalizację w dziedzinie Farmacji Aptecznej, Farmacji Szpitalnej, Farmakologii. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej, płk. mgr farm. Jerzy Jasiński oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Szpitalnej, dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło.
17.06.2016 r.
Nowy Sącz – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Aptece w Nowym Sączu, przy ul. Lwowskiej 27, na której zapisano jej historię. W czasie II wojny światowej pod ww. adresem prowadził aptekę mgr farm. Albin Burz. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie: mgr farm. Bożena i Bolesław Cetnarowscy oraz mgr farm. Magdalena Kudrzycka i mgr farm. Mirosław Grodek – członkowie ORA w Krakowie.
19.06.2016 r.
Kraków – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego”. Organizator: firma Sandoz. Patronat: Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
21.06.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
22.06.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
23.06.2016 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
24.06.2016 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
26.06.2016 r.
Leńcze – Dolina Cedronu – Rodzinny Piknik Farmaceutyczny Mixtura 2016 zorganizowany przez Firmę NEUCA pod patronatem OIA w Krakowie.
27.06.2016 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labofarm, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
28.06.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
28.06 – 01.07.2016 r.
Kraków – Festiwal Muzyczny Barbakan – Mecenasem Festiwalu jest krakowska Firma Farmina Sp. z o.o. Kraków.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT