biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

02.04.2016 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. Organizator Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja Kraków oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału PTFarm. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
02.04.2016 r.
Kraków – III Edycja szkoleń biznesowych podnoszącą konkurencyjność aptek niezależnych – organizator Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Aptekarska Szkoła Zarządzania Grupy NEUCA.
02.04.2016 r.
Kraków – Spotkanie rozpoczynające cykl warsztatów couchingowych prowadzone przez mgr farm. Jacka Pomadowskiego. Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
04.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.04.2016 r.
Warszawa – spotkanie w Naczelnej Izbie Aptekarskiej z Ambasadorami Medycznej Marihuany. W spotkaniu udział wzięli: mgr farm. Małgorzata Wagner, Dorota Gaudaniec, dr Marek Bachański, dr Jerzy Jarosz, mecenas Jędrzej Sadowski, Poseł Jarosław Sochajko (Kukiz 15), przedstawiciele Naczelnej oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w osobach: mgr farm. Kazimierz Jura (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), mgr farm. Robert Biront, mgr farm. Marta Polak, mgr farm. Anna Rowińska, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
06.04.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr farm. Jozefem Łosiem w sprawie omówienia przepisów dotyczących wymaganego stażu pracy umożliwiającego objęcie funkcji kierownika w aptece ogólnodostępnej.
07.04.2016 r.
Tarnów – spotkanie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa w sprawie organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Udział w spotkaniu wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa – Dorota Krakowska , Prezes ORA w Krakowie – mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie – mgr farm. Piotr Zając.
11.04.2016 r.
Kraków – posiedzenie Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 25-lecia Samorządu Aptekarskiego.
13.04.2016 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa „Nowa ustawa prawo zamówień publicznych w 2016 roku: zamówienia publiczne na produkty lecznicze i wyroby medyczne”. Organizator: Komisja ds. aptek szpitalnych przy OIA w Krakowie.
13.04.2016 r.
Warszawa – seminarium dotyczące mechanizmów ostrzeżeń w systemie IMI. Udział wzięli: Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Marcin Kudrzycki, Zastępca Przewodniczącego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Maria Petlic-Jedynak. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14.04.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
15.04.2016 r.
Warszawa – pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot – przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej.
18.04.2016 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej w sprawie działań Wojewody odnośnie 1%. Udział w spotkaniu wzięli: Zastępca Dyrektora Wydziału, mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
18.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
23.04.2016 r.
Łęczyca – V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izba Aptekarskich. Organizatorzy Mistrzostw: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi i Klub Sportowy Hurtap Łęczyca, będący organizatorem technicznym.
25.04.2016 r.
Bydgoszcz – III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna „Rynek aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania”. Konferencja organizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
25.04.2016 r.
Kraków – szkolenie w formie warsztatów „Nowoczesne materiały opatrunkowe” zorganizowane przez Komisję naukowo-szkoleniową Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Otwarcie: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
25 – 28.04.2016 r.
Kraków – Dni Kariery organizowane przez samorząd studentów Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie. W debacie ze studentami w dniu 27.04.2016 r. udział wzięli: mgr farm. Effiom Uman-Ntuk oraz Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
26.04.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.04.2016 r.
Kraków – Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe. Organizatorzy: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z firmą MIRALEX.
29.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT