biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

01.03.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
02.03.2016 r.
Warszawa – I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
03.03.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.03.2016 r.
Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
10.03.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
11.03.2016 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
11.03.2016 r.
Kraków – sympozjum „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych w Polsce”. Organizatorzy: Projekt SIMPTHY, Zakład Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Zakład Medycyny Rodzinnej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.03.2016 r.
Kraków – spotkanie farmaceutów z coachem – mgr farm. Jackiem Pomadowskim, które było okazją, aby dowiedzieć się, czym jest coaching i jak może pomóc w osiągnięciu ambitnych celów lub rozwiązaniu problemów. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.03.2016 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.03.2016 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży. Udział w spotkaniu wzięli: Dyrektor Wydziału, mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś oraz prawnik OIA w Krakowie, mecenas Janusz Brol.
15.03.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
17.03.2016 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Prezes PTF, prof. dr hab. Włodzimierz Opoka. Tematem szkolenia były sprawy organizacyjne ciągłych szkoleń.
18.03.2016 r.
Warszawa – III Konferencja Naukowa i I Specjalistyczne Targi Medyczne organizowane pod patronatem Journal of Health Policy & Outcomes Research – Telemedycyna w Polsce – z sesją specjalną na temat rejestrów medycznych w Polsce. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
18 – 20.03.2016 r.
Ciechocinek – seminarium prawników okręgowych izb aptekarskich. Udział wzięła dr Katarzyna Jasińska – radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
21.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.
21.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
22.03.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT