biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

03.02.2016 r.
Kraków – spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z Panem Michałem Marszałkiem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
04.02.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
07.02.2016 r.
Kraków – spotkanie emerytowanych farmaceutów połączone z koncertem Pawła Orkisza. Otwarcie oraz udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
11.02.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
12.02.2016 r.
Kraków – Muzeum Farmacji UJ – uroczystość wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Recepta na wiersz”. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
13.02.2016 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Fitoterapia w nowoczesnej aptece”. Organizatorzy: Firma Labofarm, Uniwersytet jagielloński Collegium Medicum Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Otwarcie konferencji: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
22.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
25.02.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
25.02.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.02.2016 r.
Kraków – I sympozjum naukowe Akademii Richtera „Terapia chorób reumatycznych” – organizatorzy Firma Richter i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
28.02.2016 r.
Kraków – Kurs – Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji.
27.02.2016 r.
Kraków – Msza Święta w intencji farmaceutów oraz spotkanie na konferencji pt.: Liturgia Kościoła wygłoszonej przez br. Cezarego Pietrasa.
29.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT