biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

07.01.2016 r.
Kraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
10.01.2016 r.
Kraków – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
12.01.2016 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące naboru na specjalizację Farmacja Apteczna. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Konsultant Wojewódzki ds. specjalizacji Farmacja Apteczna, płk. mgr farm. Jerzy Jasiński.
14.01.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie VII kadencji.
16.01.2016 r.
Warszawa – XVI Charytatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy zorganizowany przez Okręgową Izbę Aptekarska w Warszawie. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
29 – 31.01.2016 r.
Jachranka – VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT