biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2016

01.12.2016 r.
Kraków – kwartalne spotkanie aptekarzy.
02.12.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
02.12.2016 r.
Tarnów – kwartalne spotkanie aptekarzy.
03.12.2016 r.
Kraków – „Podstawy laktacji i farmakoterapii matki karmiącej” – organizator: Komisja naukowo-szkoleniowa ORA.
05.12.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
07.12.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
07.12.2016 r.
Warszawa – spotkanie w sprawie wypracowania i wprowadzenia dobrowolnej kontroli jakości dla suplementów wprowadzanych do aptek. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Federacji Suplementów, Farmacji Polskiej, Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI. Naczelna Radę Aptekarska reprezentowała Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot.
08.12.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
09.12.2016 r.
Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięły: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
13.12.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
13.12.2016 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labofarm, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
19.12.2016 r.
Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
19.12.2016 r.
Kraków – Spotkanie Opłatkowe w Collegium Medicum UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
20.12.2016 r.
Kraków – Spotkanie Opłatkowe w Rady Wydziału Farmaceutycznego CM UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
28.12.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

02.11.2016 r.
Kraków – LVI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana z okazji przyznania Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti”.
03.11.2016 r.
Kraków – spotkanie w sprawie modyfikacji e-dukacji z administratorami portalu. Udział wzięła Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
07.11.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
08.11.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Prezesem Farminy Kraków Panem Wojciechem Świderskim w sprawie organizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy w 2017 roku.
09.11.2016 r.
Warszawa – uroczyste obchody Jubileuszu XXV-Lecia Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
10.11.2016 r.
Kraków – szkolenie z zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Szkolenie poprowadziła Dyrektor Departamentu Nadzoru GIF – Barbara Walenciuk.
14.11.2016 r.
Warszawa – spotkanie prezesów okręgowych rad aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.11.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
15.11.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
16.11.2016 r.
Kraków – uroczystość z okazji 70-lecia Muzeum Farmacji w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
17.11.2016 r.
Warszawa – spotkanie Naczelnej Izby Aptekarskiej reprezentowanej przez mgr farm. Barbarę Jękot – Sekretarza NRA z Polską Federacją Producentów i Dystrybutorów Suplementów.
17.11.2016 r.
Kraków – program TV Kraków dotyczący projektu zmian w prawie farmaceutycznym wniesionego przez Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
19.11.2016 r.
Kraków – pierwsze spotkanie Porozumienia Zawodów Medycznych. OIA w Krakowie reprezentowała mgr farm. Marta Polak – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
22.11.2016 r.
Warszawa – seminarium „Suplementy potrzebne dla zdrowia Polaków” Organizator Federacja Suplementów. Naczelną Radę Aptekarska reprezentowała mgr farm. Barbara Jekot – Sekretarz NRA. Celem seminarium było zaprezentowanie kluczowych składników niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, których niedobór w diecie stanowi poważne zagrożenie dla ogólnej kondycji, a także zaprezentowanie założeń tworzenia „Białej Listy Suplementów” – rekomendowanych przez Federację suplementów dla Polaków. Seminarium poprzedzała debata na temat suplementów niezbędnych dla zdrowia.
25.11.2016 r.
Kraków – Muzeum Farmacji – V Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Organizatorzy konkursu: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
29.11.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

07.10.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
10.10.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
11.10.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
12.10.2016 r.
Warszawa – spotkanie z Markiem Wójcikiem – Pełnomocnikiem Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie dyżurów nocnych w aptekach. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.10.2016 r.
Serock pod Warszawą – IV Gala Farmaceuty NEUCA. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
15.10.2016 r.
Kraków – II Edycja Biegu o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. ORA w Krakowie reprezentował Wiceprezes, mgr farm. Piotr Zając.
15 – 16.10.2016 r.
Kraków – Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Farmaceutów do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach.
17.10.2016 r.
Kraków – uroczystość z okazji wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
22.10.2016 r.
Kraków – poświęcenie Sztandaru Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
23.10.2016 r.
Kraków – uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
24.10.2016 r.
Kraków – spotkanie z Panią Poseł Barbarą Bubulą. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
25.10.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
25.10.2016 r.
Warszawa – szkolenie dla Skarbników i Przewodniczących Komisji Rewizyjnych Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wzięli: Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, mgr farm. Wojciech Stępień.
26.10.2016 r.
Kraków – Jubileusz 125-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
29.10 2016 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa farmaceutów AKADEMII HASCO: Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego, Farmakoterapia wybranych chorób skóry; Pierwsza pomoc w aptece.

02 – 04.09.2016 r.
V Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbyły się w malowniczym zakątku nad jeziorem Bełdany niedaleko Rucianego-Nidy, Piaski 5. Organizatorem technicznym wspomagającym Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie (organizator) była Firma Foksal.
05.09.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
07.09.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
08.09.2016 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
10.09.2016 r.
Kępa k/Sochocina – I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Organizator zawodów: firma HURTAP S.A. przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.
12.09.2016 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
21.09.2016 r.
Warszawa – Konwent Prezesów Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
22.09.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
23 – 24.09.2016 r.
Wrocław – Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Farmacja 21. „Farmaceuci w Ochronie Zdrowia”.
27.09.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
29 – 30.09.2016 r.
Warszawa – I Kongres Zdrowia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej „Zdrowy obywatel. Zdrowa Polska”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.09.2016 r.
Kraków – II Forum Medyczne Małopolski „Profilaktyka się opłaca. Jak skutecznie zadbać o zdrowie”. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.

02.08.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
22.08.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.08.2016 r.
Katowice – spotkanie w firmie KAMSOFT S.A. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając. Tematem spotkania była możliwość współpracy Prezesów OIA z południowej Polski z firmą Kamsoft w zakresie szeroko pojętych potrzeb środowiska farmaceutycznego obejmującego pełny łańcuch logistyczny produktu farmaceutycznego od producenta poprzez hurtownie do apteki.
29.08.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
30.08.2016 r.
Warszawa – spotkanie ekspertów panelu Profesjonaliści medyczni – jak kształcić, motywować i zniwelować deficyt. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

01.07.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
08.07.2016 r.
Kraków – Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – spotkanie z okazji „Dnia Radcy Prawnego”. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
10.07.2016 r.
Kraków – uroczystość Absolutorium Studentów – Absolwentów Rocznika 2016 Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.07.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.07.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
22 – 24.07.2016 r.
Poprad Słowacja – I Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych pod Honorowym Patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotra Laidlera oraz Patronatem Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Prof. UJ dr hab. Jacka Sapy. Udział wzięła mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, członek Prezydium ORA w Krakowie.

03.06.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.06.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
07.06.2016 r.
Warszawa – konferencja „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
10.06.2016 r.
Warszawa – Konwent Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
13.06.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
15.06.2016 r.
Kraków – debata redakcyjna Gazety Krakowskiej poświęcona tematyce medycznej: „Suplementy diety i leki bez recepty: fakty i mity”. Patronat: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie. Udział w debacie wzięli: Katarzyna Latko – Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś – Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając – Wiceprezes ORA w Krakowie, dr Katarzyna Palka – Zakład Medycyny Rodzinnej CMUJ, przedstawiciel WSSE w Krakowie.
16.06.2016 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczącej naboru na specjalizację w dziedzinie Farmacji Aptecznej, Farmacji Szpitalnej, Farmakologii. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej, płk. mgr farm. Jerzy Jasiński oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Szpitalnej, dr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło.
17.06.2016 r.
Nowy Sącz – uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na Aptece w Nowym Sączu, przy ul. Lwowskiej 27, na której zapisano jej historię. W czasie II wojny światowej pod ww. adresem prowadził aptekę mgr farm. Albin Burz. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie: mgr farm. Bożena i Bolesław Cetnarowscy oraz mgr farm. Magdalena Kudrzycka i mgr farm. Mirosław Grodek – członkowie ORA w Krakowie.
19.06.2016 r.
Kraków – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego”. Organizator: firma Sandoz. Patronat: Gdański Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
21.06.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
22.06.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
23.06.2016 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
24.06.2016 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
26.06.2016 r.
Leńcze – Dolina Cedronu – Rodzinny Piknik Farmaceutyczny Mixtura 2016 zorganizowany przez Firmę NEUCA pod patronatem OIA w Krakowie.
27.06.2016 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa w ramach ustawicznego kształcenia farmaceutów zorganizowana przez firmę Labofarm, Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
28.06.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
28.06 – 01.07.2016 r.
Kraków – Festiwal Muzyczny Barbakan – Mecenasem Festiwalu jest krakowska Firma Farmina Sp. z o.o. Kraków.

04.05.2016 r.
Kraków – wizyta niemieckich farmaceutów w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając oraz dr n. farm. Przemysław Szybka.
07.05.2016 r.
Kraków – Msza święta odprawiona w intencji farmaceutów przez duszpasterza br. Krzysztofa Niewiadomskiego oraz spotkanie z misjonarzem ks. Wojciechem Kościelniakiem.
10 – 11.05.2015 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11 – 12.05.2016 r.
Warszawa – coroczne spotkanie szkoleniowe dla Sędziów Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Przewodniczących Okręgowych Sądów Aptekarskich, Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział wzięli: Przewodniczący Okręgowego Sądu aptekarskiego w Krakowie, mgr farm. Marcin Kudrzycki, Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie, mgr farm. Maria Petlic-Jedynak oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy OIA w Krakowie, mgr farm. Barbara Zakrzewska.
12.05.2016 r.
Kraków – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. W uroczystej gali udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.05.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
13.05.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
17.05.2016 r.
Kraków – Spotkanie w krakowskim Muzeum Farmacji z dr. farm. Jerzym Pertkiewiczem – aptekarzem, żołnierzem AK. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
18.05.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej, prof. dr. hab. med. Andrzejem Matyją. W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z problemami samorządów zawodów zaufania publicznego.
19.05.2016 r.
Kraków – spotkanie organizacyjne związane ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w aspekcie zabezpieczenia pielgrzymów w dostęp do leków. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele krakowskich aptek ogólnodostępnych, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot – gospodarz oraz prowadząca spotkanie, mgr farm. Józef Łoś – Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr inż. Małgorzata Lechowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając – Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech – Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito – Skarbnik ORA w Krakowie, członkowie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, oraz prawnik OIA w Krakowie – mec. Janusz Brol.
20 – 22.05.2016 r.
Kraków – I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu.
22.05.2016 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa: Opieka farmaceutyczna w nadciśnieniu tętniczym.
23.05.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
25.05.2016 r.
Spotkanie Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgra farm. Piotra Zająca z prezesem spółki Farmina – Panem Wojciechem Świderskim. W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z obchodami 25-lecia samorządu aptekarskiego.
31.05.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – Panem Michałem Marszałkiem. Tematem spotkania były sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania aptek w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży.
31.05.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot ze studentami piątego roku Farmacji. Celem spotkania było omówienie zasad odbywania stażu w aptekach.

02.04.2016 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. Organizator Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja Kraków oraz Zarząd Krakowskiego Oddziału PTFarm. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
02.04.2016 r.
Kraków – III Edycja szkoleń biznesowych podnoszącą konkurencyjność aptek niezależnych – organizator Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie oraz Aptekarska Szkoła Zarządzania Grupy NEUCA.
02.04.2016 r.
Kraków – Spotkanie rozpoczynające cykl warsztatów couchingowych prowadzone przez mgr farm. Jacka Pomadowskiego. Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
04.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.04.2016 r.
Warszawa – spotkanie w Naczelnej Izbie Aptekarskiej z Ambasadorami Medycznej Marihuany. W spotkaniu udział wzięli: mgr farm. Małgorzata Wagner, Dorota Gaudaniec, dr Marek Bachański, dr Jerzy Jarosz, mecenas Jędrzej Sadowski, Poseł Jarosław Sochajko (Kukiz 15), przedstawiciele Naczelnej oraz Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w osobach: mgr farm. Kazimierz Jura (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), mgr farm. Robert Biront, mgr farm. Marta Polak, mgr farm. Anna Rowińska, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
06.04.2016 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr farm. Jozefem Łosiem w sprawie omówienia przepisów dotyczących wymaganego stażu pracy umożliwiającego objęcie funkcji kierownika w aptece ogólnodostępnej.
07.04.2016 r.
Tarnów – spotkanie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa w sprawie organizacji obchodów Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Udział w spotkaniu wzięli: Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa – Dorota Krakowska , Prezes ORA w Krakowie – mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie – mgr farm. Piotr Zając.
11.04.2016 r.
Kraków – posiedzenie Komitetu Organizacyjnego ds. obchodów 25-lecia Samorządu Aptekarskiego.
13.04.2016 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa „Nowa ustawa prawo zamówień publicznych w 2016 roku: zamówienia publiczne na produkty lecznicze i wyroby medyczne”. Organizator: Komisja ds. aptek szpitalnych przy OIA w Krakowie.
13.04.2016 r.
Warszawa – seminarium dotyczące mechanizmów ostrzeżeń w systemie IMI. Udział wzięli: Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Marcin Kudrzycki, Zastępca Przewodniczącego Sądu Aptekarskiego, mgr farm. Maria Petlic-Jedynak. Organizatorzy: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14.04.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
15.04.2016 r.
Warszawa – pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot – przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej.
18.04.2016 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej w sprawie działań Wojewody odnośnie 1%. Udział w spotkaniu wzięli: Zastępca Dyrektora Wydziału, mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
18.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
23.04.2016 r.
Łęczyca – V Mistrzostwa Polski Okręgowych Izba Aptekarskich. Organizatorzy Mistrzostw: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi i Klub Sportowy Hurtap Łęczyca, będący organizatorem technicznym.
25.04.2016 r.
Bydgoszcz – III Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna „Rynek aptek w Polsce – zjawiska, trendy, wyzwania”. Konferencja organizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Pomorsko-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską w Bydgoszczy. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
25.04.2016 r.
Kraków – szkolenie w formie warsztatów „Nowoczesne materiały opatrunkowe” zorganizowane przez Komisję naukowo-szkoleniową Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Otwarcie: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
25 – 28.04.2016 r.
Kraków – Dni Kariery organizowane przez samorząd studentów Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie. W debacie ze studentami w dniu 27.04.2016 r. udział wzięli: mgr farm. Effiom Uman-Ntuk oraz Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
26.04.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.04.2016 r.
Kraków – Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe. Organizatorzy: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie wraz z firmą MIRALEX.
29.04.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

01.03.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
02.03.2016 r.
Warszawa – I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
03.03.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.03.2016 r.
Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
10.03.2016 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
11.03.2016 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
11.03.2016 r.
Kraków – sympozjum „Jak ograniczyć polipragmazję wśród osób starszych w Polsce”. Organizatorzy: Projekt SIMPTHY, Zakład Farmacji Społecznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, Zakład Medycyny Rodzinnej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.03.2016 r.
Kraków – spotkanie farmaceutów z coachem – mgr farm. Jackiem Pomadowskim, które było okazją, aby dowiedzieć się, czym jest coaching i jak może pomóc w osiągnięciu ambitnych celów lub rozwiązaniu problemów. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.03.2016 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.03.2016 r.
Kraków – spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydział Polityki Społecznej w sprawie organizacji Światowych Dni Młodzieży. Udział w spotkaniu wzięli: Dyrektor Wydziału, mgr inż. Małgorzata Lechowicz, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś oraz prawnik OIA w Krakowie, mecenas Janusz Brol.
15.03.2016 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
17.03.2016 r.
Kraków – spotkanie w siedzibie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Prezes PTF, prof. dr hab. Włodzimierz Opoka. Tematem szkolenia były sprawy organizacyjne ciągłych szkoleń.
18.03.2016 r.
Warszawa – III Konferencja Naukowa i I Specjalistyczne Targi Medyczne organizowane pod patronatem Journal of Health Policy & Outcomes Research – Telemedycyna w Polsce – z sesją specjalną na temat rejestrów medycznych w Polsce. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
18 – 20.03.2016 r.
Ciechocinek – seminarium prawników okręgowych izb aptekarskich. Udział wzięła dr Katarzyna Jasińska – radca prawny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
21.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.
21.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
22.03.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.03.2016 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

03.02.2016 r.
Kraków – spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z Panem Michałem Marszałkiem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony Zdrowia. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
04.02.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
05.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
07.02.2016 r.
Kraków – spotkanie emerytowanych farmaceutów połączone z koncertem Pawła Orkisza. Otwarcie oraz udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
11.02.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
12.02.2016 r.
Kraków – Muzeum Farmacji UJ – uroczystość wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Recepta na wiersz”. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
13.02.2016 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Fitoterapia w nowoczesnej aptece”. Organizatorzy: Firma Labofarm, Uniwersytet jagielloński Collegium Medicum Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego w Krakowie, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Otwarcie konferencji: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
22.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.
25.02.2016 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
25.02.2016 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.02.2016 r.
Kraków – I sympozjum naukowe Akademii Richtera „Terapia chorób reumatycznych” – organizatorzy Firma Richter i Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.
28.02.2016 r.
Kraków – Kurs – Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza ich konsekwencji.
27.02.2016 r.
Kraków – Msza Święta w intencji farmaceutów oraz spotkanie na konferencji pt.: Liturgia Kościoła wygłoszonej przez br. Cezarego Pietrasa.
29.02.2016 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Skarbnik ORA w Krakowie, mgr farm. Małgorzata Lelito.

07.01.2016 r.
Kraków – spotkanie z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Piotr Zając.
10.01.2016 r.
Kraków – Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
12.01.2016 r.
Kraków – zebranie Komisji Kwalifikacyjnej dotyczące naboru na specjalizację Farmacja Apteczna. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Konsultant Wojewódzki ds. specjalizacji Farmacja Apteczna, płk. mgr farm. Jerzy Jasiński.
14.01.2016 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie VII kadencji.
16.01.2016 r.
Warszawa – XVI Charytatywny Noworoczny Koncert Aptekarzy zorganizowany przez Okręgową Izbę Aptekarska w Warszawie. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
29 – 31.01.2016 r.
Jachranka – VII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT