biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

02.12.2017 r.
Kraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach.
05.12.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.12.2017 r.
Warszawa – inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Liderów Ochrony Zdrowia. Do pracy w Radzie Programowej Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi i tworzenia kolejnych jej edycji zostali zaproszeni mgr farm. Walenty Zajdel i mgr farm. Effiom Uman-Ntuk. Projekt realizuje model oparty na współpracy nauki z biznesem i stwarza możliwości zdobycia przez studentów kompleksowej wiedzy z branży Healthcare.
06.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.
08.12.2017 r.
Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
12.12.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 4 w ramach programu „Długowieczni”. Temat wiodący spotkania: „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach układu moczowo-płciowego i prostaty”. W spotkaniu udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Urszula Bodzoń.
14.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.12.2017 r.
Warszawa – Jubileusz XXV-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
14.12.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
18.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe Collegium Medicum UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
18.12.2017 r.
Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
19.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe z Posłem Piotrem Serafinem. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
19.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
20.12.2017 r.
Kraków – spotkanie świąteczne z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr. farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
20.12.2017 r.
Kraków – spotkanie świąteczne w Krakowskiej Farminie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
21.12.2017 r.
Kraków – spotkanie wigilijne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT