biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

04.11.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Opieka Farmaceutyczna od zaraz”. Organizator Opieka farmaceutyczna sp. z o.o. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Aleksander Dymek.
09.11.2017 r.
Kraków – uroczystość otwarcia Polikliniki SPZOZ 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
09.11.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
13.11.2017 r.
Kraków – regionalne spotkanie ekspertów ws. zamiennictwa leków. Główny organizator: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Patronat: Naczelna Izba Aptekarska, URPL, Polska Akademia Nauk. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Pierwsze spotkanie, inaugurujące cały cykl spotkań regionalnych, odbyło się 6 listopada 2017 r. w Warszawie.
13.11.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowo-szkoleniowe z zakresu onkologii. Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, Sekcja Farmacji Klinicznej oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20.11.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
20.11.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
23.11.2017 r.
Warszawa – spotkanie z przedstawicielami firmy Kamsoft S.A. w sprawie obowiązków oraz wymagań, jakie stawia przed uczestnikami rynku wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.11.2017 r.
Kraków – VI Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Konkurs organizowany jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.
27.11.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 2 w ramach programu „Długowieczni”. Temat przewodni: „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach układu pokarmowego”. Prezentacja i wykład: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, mgr farm. Teresa Płoszczańska, mgr farm. Joanna Machalska.
27.11.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
28.11.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
29.11.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
30.11.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT