biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

04.10.2017 r.
Kraków – LXXXIV uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana z okazji przyznania Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczkowskiemu OP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
05.10.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
06 – 07.10.2017 r.
Kraków – IX Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna – Bezpieczna Farmakoterapia pod patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr. hab. med. Macieja Małeckiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM prof. UJ dr. hab. Jacka Sapy. Organizatorzy konferencji: Fundacja „Zdrowie i Opieka” oraz Salus International. Temat wiodący konferencji: „Aktualne możliwości terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry”. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
07.10.2017 r.
5 na dobry początek – Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora UJ ds. CM. Izbę reprezentował Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
07.10.2017 r.
Kraków – Filharmonia Krakowska – Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11.10.2017 r.
Kraków – spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
11.10.2017 r.
Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza.
12.10.2017 r.
Warszawa – VI Forum Importu Równoległego. Organizator Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.10.2017 r.
Kraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach.
14.10.2017 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa farmaceutów AKADEMII HASCO – „Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego”, „Farmakoterapia wybranych chorób skóry” , „Pierwsza pomoc w aptece” zorganizowana przez Akademię Hasco i Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie.
16.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięła prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
17.10.2017 r.
Warszawa – spotkanie w sprawie pilotażu programu Opieki Farmaceutycznej w aptekach. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Joanna Machalska.
18.10.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Dyrektorem Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, Antonim Wiatrem w sprawie kalendarium spotkań z seniorami Miasta Krakowa w ramach programu „Długowieczni”.
19.10.2017 r.
Warszawa – szkolenie dla Skarbników, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych oraz Księgowych Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wziął Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Krakowie, mgr farm. Wojciech Stępień.
19.10.2017 r.
Kraków – spotkanie w sprawie organizacji Koncertu Noworocznego aptekarzy w 2018 roku. Udział w spotkaniu wzięli: Jolanta Suder – Agencja Artystyczna Violin&Piano, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, mgr farm. Effiom Uman-Ntuk.
21.10.2017 r.
Kraków CMUJ – spotkanie opiekunów studentów realizujących 6-miesięczną praktykę w aptece w ramach studiów na kierunku Farmacja zorganizowane przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. Jacka Sapę i Prodziekana – dr hab. Agnieszkę Skowron. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezesa ORA w Krakowie – Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej – płk mgr farm. Jerzy Jasiński.
23 – 24.10.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
25.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów zorganizowane przez HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
25.10.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami miasta Krakowa w ramach programu „Długowieczni”. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska, mgr farm. Urszula Bodzoń, mgr farm. Marcin Snoch.
26.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
26.10.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27 – 28.10.2017 r.
Konferencja „Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna”. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Organizatorzy: Podkarpacka OIA w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Główny Sponsor – Firma Olimp Labs.
30.10.2017 r.
Kraków – wykład Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot dla studentów V roku CMUJ Wydz. Farm. w ramach przedmiotu Farmacja Praktyczna.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT