biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

04.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
05.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
7 – 9 września 2017 r.
VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka, nad malowniczym jeziorem Kisajno. Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie.
08.09.2017 r.
Brzesko – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Poseł Józefą Szczurek-Żelazko w sprawie dyżurów aptek w dni świąteczne.
09.09.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”. Organizator: Edukacja i Medycyna we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Okręgową Izbą Aptekarską oraz PTFarm O/Kraków. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11.09.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
12.09.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
13.09.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.09.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
15.09.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
15 – 17.09.2017 r.
Kraków – XVI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Dla Zdrowia oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
19.09.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżurów aptek w dni świąteczne. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20.09.2017 r.
Spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot i Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr. farm. Jerzego Jasińskiego z Panem Wojciechem Świderskim – Prezesem Farminy Kraków w sprawie organizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy w 2018 r.
19 – 22.09.2017 r.
XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
20.09.2017 r.
Spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
21.09.2017 r.
Panel dyskusyjny „Kształcenie farmaceutów” – udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot.
21.09.2017 r.
„Ustawa Apteka dla aptekarza – problemy i pytania” wykład Wiceprezesa NRA, mgr. farm. Marka Tomków w ramach XXIII Naukowego Zjazdu PTF-arm.
22.09.2017 r.
Forum Młodych – studencka sesja naukowa. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot w składzie komisji oceniającej prace studentów.
22.09.2017 r.
Bydgoszcz – IV Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna połączona z Dniem Aptekarza. Organizator: Pomorsko-Kujawska Izba Aptekarska w Bydgoszczy.
23.09.2017 r.
II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbyły się w Józefowie koło Warszawy. Organizatorem zawodów był HURTAP SA przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna.
26.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżurów świątecznych aptek. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
29.09.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
30.09.2017 r.
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Opolski Dzień Aptekarza. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT