biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

07.08.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
09.08.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
12.08.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Kraków – prezentacja prac farmaceutów do specjalizacji. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
16.08.2017 r.
Warszawa – spotkanie Prezes ORA w Krakowie z Panem Markiem Wójcikiem, Pełnomocnikiem ds. legislacji Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z dyżurami aptek w dni świąteczne.
17.08.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
24.08.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr. farm. Jerzego Jasińskiego z Panią Joanną Paprotną-Kwiecińską w sprawie pilotażu opieki farmaceutycznej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT