biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

01.07.2017 r.
Kraków – Uroczystość Absolutorium studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
03.07.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
04.07. – 07.07.2017 r.
10 Festiwal Muzyczny Barbakan. Mecenas Festiwalu Muzycznego Krakowska Farmina. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech.
05.07.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.07.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
08.07.2017 r.
Kraków – „Dzień Radcy Prawnego”. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
10.07.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
12.07.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzego Jasińskiego z Panem Piotrem Serafinem – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział Kraków.
17.07.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – prof. Jackiem Sapą oraz Prodziekanem, Kierownikiem Zakładu Farmacji Społecznej – dr hab. Agnieszką Skowron. Omawiano między innymi zagadnienia dotyczące odbywania sześciomiesięcznych staży w aptekach.
18.07.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Kraków: Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.07.2017 r.
Kraków – spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z procedurami opiniowania, w związku w z zawartym w dniu 21.07.2017 r. pomiędzy Naczelną Rada Aptekarską, a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym „Porozumieniem w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu pinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek”.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT