biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

01.06.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
01.06.2017 r.
Kraków – Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego pod rozbudowę firmy Farmina. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
05.06.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
06.06.2017 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
06.06.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
07.06.2017 r.
Kraków – spotkanie inauguracyjne Małopolskiego Klastra Seniora. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
08.06.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
09.06.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
09.06.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
09.06.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
10.06.2017 r.
Kraków – szkolenie dla właścicieli aptek z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach
11.06.2017 r.
Kraków – Jubileusz 35-lecia samorządu radców prawnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
16.06.2017 r.
Kraków – uroczysta Gala Święta Małopolski na której wręczono Medali Honorowych przyznane decyzją Samorządu Województwa Małopolskiego. W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Brązowy Medal Honorowy odebrała Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot. Udział także wzięli Wiceprezesi ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński
22.06.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
26.06.2017 r.
Kraków – konferencja „Prawo farmaceutyczne” zorganizowana przez OIA w Krakowie przy współpracy Aptekarskiej Szkoły Zarządzania. Otwarcie konferencji Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
28.06.2017 r.
Kraków – uroczyste ślubowanie adwokatów, którzy w 2017 roku, z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin adwokacki. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT