biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

01.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – Andrzejem Kuligiem. Tematem spotkania była polityka senioralna i udział aptek w programach profilaktycznych dla seniorów. W spotkaniu wzięła udział także Pani red. Iwona Hajnosz z Gazety Wyborczej.
07.02.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
07.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie Sekretarza NRA, mgr farm. Barbary Jękot z redaktorem Naczelnym czasopisma Manager Apteki, Pawłem Krusiem.
10.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ewą Warmińską. Spotkanie zorganizowano w celu Przedstawienia Ministerstwu proponowanych prac w dziedzinie edukacji, kontroli jakości i legislacji suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot, a także przedstawiciele GIF, GIS, Federacji Konsumentów, Federacji Suplementów.
13.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jarosławem Gowinem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
16.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot.
17.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jerzym Meysztowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
19.02.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – konferencja: „Jakość suplementów – system produkcji, dystrybucji i kontrola jakości”. Organizator Federacja Suplementów. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie grupy ds. jakości suplementów diety. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
23.02.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Karnawałowe „Płyniemy przez życie” z seniorami zawodu farmaceuty zorganizowane w Pubie Kuranty w Krakowie.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT