biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

07.01.2017 r.
Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
08.01.2017 r.
Kraków – opłatek dla służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
09.01.2017 r.
Kraków – XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorem uroczystości były Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26.01.2017 r.
Kraków – spotkanie z farmaceutami, którzy pozytywnie zdali egzamin specjalizacyjny i uzyskali w 2016 roku tytuł specjalisty. W trakcie uroczystości specjaliści otrzymali listy gratulacyjne, które wręczała Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
28.01.2017 r.
Istebna – I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Uczestniczyła 18 osobowa reprezentacja OIA w Krakowie.
30.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
31.01.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa – „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego”. Organizatorzy: Polska Rada Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.01.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT