biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2017

02.12.2017 r.
Kraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach.
05.12.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.12.2017 r.
Warszawa – inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Liderów Ochrony Zdrowia. Do pracy w Radzie Programowej Projektu Liderzy Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi i tworzenia kolejnych jej edycji zostali zaproszeni mgr farm. Walenty Zajdel i mgr farm. Effiom Uman-Ntuk. Projekt realizuje model oparty na współpracy nauki z biznesem i stwarza możliwości zdobycia przez studentów kompleksowej wiedzy z branży Healthcare.
06.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej.
08.12.2017 r.
Kraków – spotkanie wigilijne kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
12.12.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 4 w ramach programu „Długowieczni”. Temat wiodący spotkania: „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach układu moczowo-płciowego i prostaty”. W spotkaniu udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Urszula Bodzoń.
14.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.12.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
14.12.2017 r.
Warszawa – Jubileusz XXV-lecia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
14.12.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
18.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe Collegium Medicum UJ. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
18.12.2017 r.
Kraków – Małopolskie Spotkanie Opłatkowe. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
19.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe z Posłem Piotrem Serafinem. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
19.12.2017 r.
Kraków – spotkanie opłatkowe Wydziału Farmaceutycznego UJ CM. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
20.12.2017 r.
Kraków – spotkanie świąteczne z Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym w Krakowie, mgr. farm. Józefem Łosiem. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
20.12.2017 r.
Kraków – spotkanie świąteczne w Krakowskiej Farminie. Udział wzięli Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
21.12.2017 r.
Kraków – spotkanie wigilijne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.

04.11.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Opieka Farmaceutyczna od zaraz”. Organizator Opieka farmaceutyczna sp. z o.o. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Aleksander Dymek.
09.11.2017 r.
Kraków – uroczystość otwarcia Polikliniki SPZOZ 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
09.11.2017 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
13.11.2017 r.
Kraków – regionalne spotkanie ekspertów ws. zamiennictwa leków. Główny organizator: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Patronat: Naczelna Izba Aptekarska, URPL, Polska Akademia Nauk. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Pierwsze spotkanie, inaugurujące cały cykl spotkań regionalnych, odbyło się 6 listopada 2017 r. w Warszawie.
13.11.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowo-szkoleniowe z zakresu onkologii. Organizator: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Kraków, Sekcja Farmacji Klinicznej oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20.11.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie.
20.11.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
23.11.2017 r.
Warszawa – spotkanie z przedstawicielami firmy Kamsoft S.A. w sprawie obowiązków oraz wymagań, jakie stawia przed uczestnikami rynku wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Obrotu Produktami Leczniczymi. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.11.2017 r.
Kraków – VI Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Konkurs organizowany jest przez Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie oraz Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.
27.11.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie Filia Nr 2 w ramach programu „Długowieczni”. Temat przewodni: „Zioła i leki pochodzenia naturalnego w schorzeniach układu pokarmowego”. Prezentacja i wykład: Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, mgr farm. Teresa Płoszczańska, mgr farm. Joanna Machalska.
27.11.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
28.11.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
29.11.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
30.11.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.

04.10.2017 r.
Kraków – LXXXIV uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana z okazji przyznania Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Ojcu Profesorowi Janowi Andrzejowi Kłoczkowskiemu OP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
05.10.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
06 – 07.10.2017 r.
Kraków – IX Ogólnopolska Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna – Bezpieczna Farmakoterapia pod patronatem Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr. hab. med. Macieja Małeckiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM prof. UJ dr. hab. Jacka Sapy. Organizatorzy konferencji: Fundacja „Zdrowie i Opieka” oraz Salus International. Temat wiodący konferencji: „Aktualne możliwości terapii białaczek i chorób nowotworowych skóry”. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
07.10.2017 r.
5 na dobry początek – Bieg o Puchar Dziekana Wydziału Farmaceutycznego pod patronatem Prorektora UJ ds. CM. Izbę reprezentował Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
07.10.2017 r.
Kraków – Filharmonia Krakowska – Uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 155-lecia Krakowskiej Izby Adwokackiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11.10.2017 r.
Kraków – spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
11.10.2017 r.
Warszawa – Ogólnopolski Dzień Aptekarza.
12.10.2017 r.
Warszawa – VI Forum Importu Równoległego. Organizator Stowarzyszenie Importerów Równoległych Produktów Leczniczych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
14.10.2017 r.
Kraków – szkolenie w siedzibie OIA w Krakowie z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach.
14.10.2017 r.
Kraków – Konferencja szkoleniowa farmaceutów AKADEMII HASCO – „Farmakoterapia chorób krwi i układu krwiotwórczego”, „Farmakoterapia wybranych chorób skóry” , „Pierwsza pomoc w aptece” zorganizowana przez Akademię Hasco i Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie.
16.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wzięła prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
17.10.2017 r.
Warszawa – spotkanie w sprawie pilotażu programu Opieki Farmaceutycznej w aptekach. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz mgr farm. Joanna Machalska.
18.10.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Dyrektorem Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, Antonim Wiatrem w sprawie kalendarium spotkań z seniorami Miasta Krakowa w ramach programu „Długowieczni”.
19.10.2017 r.
Warszawa – szkolenie dla Skarbników, Przewodniczących Komisji Rewizyjnych oraz Księgowych Okręgowych Izb Aptekarskich. Udział wziął Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIA w Krakowie, mgr farm. Wojciech Stępień.
19.10.2017 r.
Kraków – spotkanie w sprawie organizacji Koncertu Noworocznego aptekarzy w 2018 roku. Udział w spotkaniu wzięli: Jolanta Suder – Agencja Artystyczna Violin&Piano, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, mgr farm. Effiom Uman-Ntuk.
21.10.2017 r.
Kraków CMUJ – spotkanie opiekunów studentów realizujących 6-miesięczną praktykę w aptece w ramach studiów na kierunku Farmacja zorganizowane przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. Jacka Sapę i Prodziekana – dr hab. Agnieszkę Skowron. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezesa ORA w Krakowie – Małopolski Wojewódzki Konsultant ds. Farmacji Aptecznej – płk mgr farm. Jerzy Jasiński.
23 – 24.10.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
25.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów zorganizowane przez HURTAP SA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską, Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi oraz Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
25.10.2017 r.
Kraków – spotkanie z seniorami miasta Krakowa w ramach programu „Długowieczni”. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska, mgr farm. Urszula Bodzoń, mgr farm. Marcin Snoch.
26.10.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
26.10.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27 – 28.10.2017 r.
Konferencja „Podkarpacka Jesień Farmaceutyczna”. Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot. Organizatorzy: Podkarpacka OIA w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Główny Sponsor – Firma Olimp Labs.
30.10.2017 r.
Kraków – wykład Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot dla studentów V roku CMUJ Wydz. Farm. w ramach przedmiotu Farmacja Praktyczna.

04.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
05.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
7 – 9 września 2017 r.
VI Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Łabędzi Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka, nad malowniczym jeziorem Kisajno. Organizator: Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie.
08.09.2017 r.
Brzesko – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Poseł Józefą Szczurek-Żelazko w sprawie dyżurów aptek w dni świąteczne.
09.09.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta”. Organizator: Edukacja i Medycyna we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Okręgową Izbą Aptekarską oraz PTFarm O/Kraków. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11.09.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
12.09.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
13.09.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.09.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
15.09.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
15 – 17.09.2017 r.
Kraków – XVI Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Dla Zdrowia oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
19.09.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżurów aptek w dni świąteczne. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20.09.2017 r.
Spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot i Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr. farm. Jerzego Jasińskiego z Panem Wojciechem Świderskim – Prezesem Farminy Kraków w sprawie organizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy w 2018 r.
19 – 22.09.2017 r.
XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Udział wzięli: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
20.09.2017 r.
Spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
21.09.2017 r.
Panel dyskusyjny „Kształcenie farmaceutów” – udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot.
21.09.2017 r.
„Ustawa Apteka dla aptekarza – problemy i pytania” wykład Wiceprezesa NRA, mgr. farm. Marka Tomków w ramach XXIII Naukowego Zjazdu PTF-arm.
22.09.2017 r.
Forum Młodych – studencka sesja naukowa. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot w składzie komisji oceniającej prace studentów.
22.09.2017 r.
Bydgoszcz – IV Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna połączona z Dniem Aptekarza. Organizator: Pomorsko-Kujawska Izba Aptekarska w Bydgoszczy.
23.09.2017 r.
II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w maratonie MTB, które odbyły się w Józefowie koło Warszawy. Organizatorem zawodów był HURTAP SA przy współudziale Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Gazeta Farmaceutyczna.
26.09.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie dyżurów świątecznych aptek. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
29.09.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
30.09.2017 r.
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Opolski Dzień Aptekarza. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.

07.08.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
09.08.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
12.08.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Kraków – prezentacja prac farmaceutów do specjalizacji. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
16.08.2017 r.
Warszawa – spotkanie Prezes ORA w Krakowie z Panem Markiem Wójcikiem, Pełnomocnikiem ds. legislacji Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z dyżurami aptek w dni świąteczne.
17.08.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
24.08.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr. farm. Jerzego Jasińskiego z Panią Joanną Paprotną-Kwiecińską w sprawie pilotażu opieki farmaceutycznej.

01.07.2017 r.
Kraków – Uroczystość Absolutorium studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
03.07.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
04.07. – 07.07.2017 r.
10 Festiwal Muzyczny Barbakan. Mecenas Festiwalu Muzycznego Krakowska Farmina. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Sekretarz ORA w Krakowie, mgr farm. Maryla Lech.
05.07.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
06.07.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
08.07.2017 r.
Kraków – „Dzień Radcy Prawnego”. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński.
10.07.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
12.07.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzego Jasińskiego z Panem Piotrem Serafinem – Dyrektorem Agencji Rynku Rolnego Oddział Kraków.
17.07.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran z Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – prof. Jackiem Sapą oraz Prodziekanem, Kierownikiem Zakładu Farmacji Społecznej – dr hab. Agnieszką Skowron. Omawiano między innymi zagadnienia dotyczące odbywania sześciomiesięcznych staży w aptekach.
18.07.2017 r.
Kraków – posiedzenie naukowe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział Kraków: Udział Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.07.2017 r.
Kraków – spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli: Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Krakowie, mgr farm. Józef Łoś, Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot, Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Jerzy Jasiński, prawnik OIA w Krakowie, mec. Janusz Brol. Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z procedurami opiniowania, w związku w z zawartym w dniu 21.07.2017 r. pomiędzy Naczelną Rada Aptekarską, a Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym „Porozumieniem w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu pinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek”.

01.06.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
01.06.2017 r.
Kraków – Uroczystość Poświęcenia Kamienia Węgielnego pod rozbudowę firmy Farmina. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
05.06.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy
06.06.2017 r.
Kraków - ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
06.06.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy
07.06.2017 r.
Kraków – spotkanie inauguracyjne Małopolskiego Klastra Seniora. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
08.06.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy
09.06.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy
09.06.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
09.06.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
10.06.2017 r.
Kraków – szkolenie dla właścicieli aptek z procedur wprowadzenia ODO (Ochrony Danych Osobowych) w aptekach
11.06.2017 r.
Kraków – Jubileusz 35-lecia samorządu radców prawnych. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot
16.06.2017 r.
Kraków – uroczysta Gala Święta Małopolski na której wręczono Medali Honorowych przyznane decyzją Samorządu Województwa Małopolskiego. W imieniu Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie Brązowy Medal Honorowy odebrała Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot. Udział także wzięli Wiceprezesi ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran i mgr farm. Jerzy Jasiński
22.06.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
26.06.2017 r.
Kraków – konferencja „Prawo farmaceutyczne” zorganizowana przez OIA w Krakowie przy współpracy Aptekarskiej Szkoły Zarządzania. Otwarcie konferencji Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński
28.06.2017 r.
Kraków – uroczyste ślubowanie adwokatów, którzy w 2017 roku, z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin adwokacki. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

06.05.2017 r.
Kraków – szkolenie zorganizowane przez Aptekarską Szkołę Zarządzania oraz Okręgową Izbę Aptekarską w Krakowie – „Czy wiesz, jakie są tajniki efektywnej obsługi pacjenta?”. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
08.05.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
09.05.2017 r.
Kraków – posiedzenie Krakowskiej Rady Zdrowia z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa, na którym Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot przedstawiła obecną i przyszłą współpracę Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie z Urzędem Miasta Krakowa w ramach programu „Długowieczni”.
10.05.2017 r.
Kraków – LXXI uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zwołana z okazji przyznania Brązowego Medalu „Cracoviae Merenti” Studenckiemu Komitetowi Solidarności. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
11.05.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
13.05.2017 r.
Kraków – Konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Okręgową Izbę Aptekarska przy współudziale firm Sanprobi sp. z o.o. sp. k. i Genactiv Temety: „Czy droga do zdrowia może prowadzić przez jelita? Probiotyki jedno i wieloszczepowe w rekomendacji farmaceuty. „Colostrum – jeden suplement, wiele zastosowań”. Otwarcie konferencji Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
15.05.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
19 – 21.05.2017 r.
Kraków – tor kajakarstwa górskiego, Kraków, ul. Kolna 2, II Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu.
20.05.2017 r.
Kraków – tor kajakarstwa górskiego Kraków, ul. Kolna 2, Piknik Rodzinny Farmaceutów.
22.05.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24 – 25.05.2017 r.
Serock k/Warszawy – szkolenie dla Przewodniczących Okręgowych Sadów Aptekarskich oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział wzięli: Przewodniczący Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie – mgr farm. Marcin Kudrzycki, sędzia Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie – mgr farm. Maria Petlic-Jedynak oraz Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie – dr Elżbieta Wajda.
25.05.2017 r.
Kraków – seminarium „Pelargonia afrykańska, żeńszeń, imbir – niezwykłe rośliny z daleka w suplementacji”. Organizator Polska Federacja Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związek Pracodawców przy współpracy z Okręgową Izbą Aptekarską w Krakowie. Partnerzy seminarium Polski Lek S.A., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am sp. z o.o., Nutropharma sp. z o.o. Powitanie i wprowadzenie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
25.05.2017 r.
Kraków, siedziba OIA w Krakowie – warsztaty zorganizowane przez firmę Kamsoft. Tematy:
– sprawy bieżące (receptura itp.)
– ZSMOPL – podstawa prawna, zarys konfiguracji i zachęcanie do skorzystania z pomocy firmy Kamsoft
– ZORZ – konfiguracja konta pocztowego i automatyzacja wysyłania odmów
– APW23 – analiza rotacji na podstawie funkcji wbudowanych i przykładowa analiza generatora SOL
– parametry definiowania nadwyżek i działanie iRAP/EWD
– włączenie funkcji ostrzegania o preskrypcjach (off label)
Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
27.05.2017 r.
Kraków uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego zorganizowane przez Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
29.05 – 05.06.2017 r.
Pierwsza Pielgrzymka Farmaceutów Krakowskich – Lourdes z Barceloną i Montserrat.
29.05.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.05.2017 r.
Warszawa – spotkanie prawników izb aptekarskich. OIA w Krakowie reprezentowała dr Katarzyna Jasińska, radca prawny.

03.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z senatorem Bogdanem Klichem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
04 – 05.04.2017 r.
Katowice – 22 Międzynarodowy Kongres Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia Innowacyjna Ochrona Zdrowia. Udział oraz wykład: „Produkty lecznicze a suplementy diety w oczach farmaceuty praktyka” – Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Barbara Jękot.
06.04.2017 r.
Kraków – spotkanie naukowe kierowników aptek szpitalnych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
07.04.2017 r.
Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z Okręgowej Izby Aptekarskiej. Spotkanie zorganizowane było w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni” koordynowanej przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzeja Kuliga. Temat wiodący spotkania „Leki i suplementy diety: czego nie przeczytasz w ulotce”.
12.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
18.04.2017 r.
Kraków – konkurs dla farmaceutów na prezentację ustną w ramach XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie „Farmacja w Polsce perspektywy nauki i zawodu”.
18.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
21.04.2017 r.
Kraków – spotkanie seniorów z farmaceutami z Okręgowej Izby Aptekarskiej w ramach programu kampanii społecznej „Długowieczni”. Temat wiodący spotkania: „Homeopatia – fakty i mity”.
23.04.2017 r.
Kraków – 3 Bieg na Bagry.
24.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Senatorem RP Markiem Pękiem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
24.04.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Senatorem RP Jerzym Fedorowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
26.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
27.04.2017 r.
Warszawa – Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot uczestniczy w rozmowach NIA z Federacją Suplementów.
27.04.2017 r.
Kraków – szkolenie zorganizowane przez komisję naukowo-szkoleniową OIA w Krakowie oraz firmę Nutrica: „Żywienie w chorobie – Nutridrinki. Twoje posiłki w walce z chorobą”.
28.04.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

01.03.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Panią Iwoną Hajnosz z Wydawnictwa Agora w sprawie podjętych przez Urząd Miasta Krakowa działań na rzecz polityki senioralnej w Krakowie.
03 – 05.03.2017 r.
Targanice – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VII Kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
09.03.2017 r.
Nowy Targ – kwartalne zebranie aptekarzy.
10.03.2017 r.
Kraków – kwartalne zebranie aptekarzy.
13.03.2017 r.
Nowy Sącz – kwartalne zebranie aptekarzy.
14.03.2017 r.
Tarnów – kwartalne zebranie aptekarzy.
16.03.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa z prof. Gianfranco Beghi zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Homeopatii Klinicznej, przedstawiająca wyniki badań nad zastosowaniem leku homeopatycznego w profilaktyce infekcji dróg oddechowych. Otwarcie konferencji Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
20 – 21.03.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
22.03.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
22.03.2017 r.
Kraków – spotkanie w Okręgowej Izbie Lekarskiej w sprawie zawarcia porozumienia powołującego Małopolskie Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
24.03.2017 r.
Kraków – ostatnie posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie III Kadencji, w latach 2013–2017. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
25.03.2017 r.
Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich dla Absolwentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna. Organizator Zarząd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
25.03.2017 r.
Kraków – Konferencja lekarsko-farmaceutyczna: „Praktyczne aspekty recepturowe”. Organizator Fargron sp. z o.o. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
27.03.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
27.03.2017 r.
Kraków – II Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej. Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ochrony Zdrowia.
28.03.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
30.03.2017 r.
Kraków – warsztaty przeprowadzone przez Firmę Kamsoft, w związku z problemami, jakie pojawiają się w aptekach przy wprowadzaniu zmian w komunikatach (xml) przesyłanych przez apteki do NFZ w zakresie danych leku recepturowego. Otwarcie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
30.03 – 02.04.2017 r.
Kraków – VII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.03 – 02.04.2017 r.
VI Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej. Zawody odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Udział wzięła mgr farm. Małgorzata Lelito – Skarbnik ORA w Krakowie i Koordynator Komisji ds. kultury, sportu i rekreacji NRA.

01.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta – Andrzejem Kuligiem. Tematem spotkania była polityka senioralna i udział aptek w programach profilaktycznych dla seniorów. W spotkaniu wzięła udział także Pani red. Iwona Hajnosz z Gazety Wyborczej.
07.02.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
07.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie Sekretarza NRA, mgr farm. Barbary Jękot z redaktorem Naczelnym czasopisma Manager Apteki, Pawłem Krusiem.
10.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, Ewą Warmińską. Spotkanie zorganizowano w celu Przedstawienia Ministerstwu proponowanych prac w dziedzinie edukacji, kontroli jakości i legislacji suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot, a także przedstawiciele GIF, GIS, Federacji Konsumentów, Federacji Suplementów.
13.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jarosławem Gowinem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
16.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie suplementów diety. Udział wzięła Sekretarz NRA, mgr farm. Barbara Jękot.
17.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA, mgr farm. Barbary Jękot z Posłem Jerzym Meysztowiczem w sprawie nowelizacji zapisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne.
19.02.2017 r.
Kraków – konferencja naukowo-szkoleniowa „Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne”. Otwarcie: Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – konferencja: „Jakość suplementów – system produkcji, dystrybucji i kontrola jakości”. Organizator Federacja Suplementów. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
21.02.2017 r.
Warszawa – spotkanie grupy ds. jakości suplementów diety. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
23.02.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
24.02.2017 r.
Kraków – spotkanie Karnawałowe „Płyniemy przez życie” z seniorami zawodu farmaceuty zorganizowane w Pubie Kuranty w Krakowie.

07.01.2017 r.
Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy.
08.01.2017 r.
Kraków – opłatek dla służby zdrowia. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot i Wiceprezes ORA, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
09.01.2017 r.
Kraków – XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski z udziałem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Organizatorem uroczystości były Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski i Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
12.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
24.01.2017 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej.
26.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
26.01.2017 r.
Kraków – spotkanie z farmaceutami, którzy pozytywnie zdali egzamin specjalizacyjny i uzyskali w 2016 roku tytuł specjalisty. W trakcie uroczystości specjaliści otrzymali listy gratulacyjne, które wręczała Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot oraz Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
27.01.2017 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Barbara Jękot.
28.01.2017 r.
Istebna – I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Uczestniczyła 18 osobowa reprezentacja OIA w Krakowie.
30.01.2017 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.
31.01.2017 r.
Kraków – konferencja naukowa – „Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta i dla leczniczego produktu roślinnego”. Organizatorzy: Polska Rada Leku Roślinnego we współpracy z firmą Labofarm. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran.
31.01.2017 r.
Warszawa – nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT