biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

05.02.2018 r.
Warszawa – spotkanie Prezesów Okręgowych Rad Aptekarskich. Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot.
06.02.2018 r.
Warszawa – posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej.
08.02.2018 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie.
21.02.2018 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu.

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT