biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2020

07.03.2020 r.

Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

09 – 10.03.2020 r.

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

17.03.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „E-recepta ostatnie zmiany w prawie” – współorganizator Aptekarska Szkoła Zarządzania. Otwarcie Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

13.02.2020 r.
Kraków – konferencja „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej”

14.02.2020 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

15.02.2020 r.
Kraków – spotkanie formacyjne. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

16.02.2020 r.
Kraków – spotkanie z seniorami. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito oraz sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska

20.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

20.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

24.02.2020 r.
Kraków – Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie – sesja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin płk. dr. farm. Jerzego Pertkiewicza ( 1920 – 2018 ). Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

24.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes  ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.02.2020 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran z przedstawicielem Wolters Kluwer – firmy oferującej dostęp do programu LEX

27.02.2020 r.
Kraków – spotkanie Prezesa ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran z organizatorami X Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

09.01.2020 r.

Kraków – XXIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

12.01 2020 r.

Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od Operetki do Musicalu”.

20.01.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

21.01.2020 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

21.01.2020 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

23.01.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24-26.01.2020 r.

Warszawa – Krajowy Zjazd Aptekarzy

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT