biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

KALENDARIUM 2020

05.11.2020 r.

Spotkanie z przedstawicielem firmy Lex Secure w sprawie opieki prawnej dla członków OIA w Krakowie. Udział wzięła Wiceprezes ORA mgr Małgorzata Lelito

09.11.2020 r.

Zdalne posiedzenie komisja ds. opieki farmaceutycznej NRA- udział wzięła : Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

11.11.2020 r.

Kraków – zdalne posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

16.11.2020 r.

Kraków – spotkanie z Ireneuszem Rasiem Posłem na Sejm RP -  w sprawie procedowanej ustawy o zawodzie farmaceuty. Udział w spotkaniu wzięli: Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński oraz mgr farm. Piotr Knapik – członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

19.11.2020 r.

Zdalne posiedzenie komisji ds. farmacji szpitalnej NRA- udział wzięła : Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

26.11.2020 r.

Wystąpienia Wiceprezesa ORA w Krakowie dr Przemysława  Szybki w  Rozgłos TV na temat ustawy o zawodzie

30.11.2020 r.

Szkolenie w formie wideokonferencji zorganizowane przez NIA,  skierowane do Przewodniczących Okręgowych Sądów Aptekarskich oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Udział wzięli Sędziowie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Krakowie: mgr farm. Dorota Grodek, mgr farm. Antonina Palmowska-Tyrkalska

08.10.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

18.10 2020 r.

Wystąpienia Wiceprezesa ORA w Krakowie dr Przemysława  Szybki w  Rozgłos TV na temat szczepień i szczepionek

21.10.2020 r.

Zdalne spotkanie prawników Okręgowych Izb Aptekarskich i Naczelnej Izby Aptekarskiej   przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom. Udział radca prawny dr Katarzyna Jasińska

27.10.2020 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

28.10.2020 r.

Wystąpienie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rzasy-Duran w Telewizji Kraków w sprawie polipragmazji

30.10.2020 r.

Doraźne posiedzenie w formie wideokonferencji Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, temat posiedzenia: PODEJMOWANE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 W MAŁOPOLSCE.  Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

31.10.2020 r.

Wystąpienie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rzasy-Duran w Radio Kraków w sprawie polipragmazji

14-16.08.2020 r.
IX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbyły się w Imionku koło Pisza w Ośrodku Żeglarskim Wrota Mazur, nad jeziorem Roś. Gospodarzem regat była firma Everest 6 Sp.     z o.o.

31.08.2020 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

01.09.2020 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w   Krakowie

01.09.2020 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

01.09.2020 r.
Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom.

08.09.2020 r.
Zdalne szkolenie dla Skarbników, Księgowych i członków Okręgowych Komisji Rewizyjnych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom,  zorganizowane przez Naczelną Izbę Aptekarską. Udział Skarbnik ORA mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik, Katarzyna Okapa – Główna Księgowa OIA, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – mgr farm. Sebastian Janik, członek OKR mgr farm.  Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz. Szkolenie dotyczyło zakresu wykonywanych obowiązków

11.09.2020 r.
Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

15.09.2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji ds. szkoleń i edukacji  NRA przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom. Udział  Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran

19.09.2020 r.
Kraków – Sprawozdawczy Zjazd Delegatów VIII Kadencji Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

22.09.2020 r.
Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem programu Zoom.

24 – 26.09.2020 r.
III Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych (3rd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences ). Konferencja przeprowadzona była w systemie on-line. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie dr n. farm. Przemysław Szybka

26.09.2020 r.
Kraków -  Msza w intencji farmaceutów i spotkanie Duszpasterstwa Krakowskich Farmaceutów w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie

28.09.2020 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran oraz Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr farm. Jerzego Jasińskiego  z Dyrektorem HURTAP S.A.  Tomaszem Tomaszewskim.

03.07.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

09.07.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

13.07.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

16.07.2020 r.

Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran z przedstawicielami  firmy MSD w sprawie szkoleń na e-dukacji i webinarów on-line

17.07. 2020 r.

Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr farm. Jerzego Jasińskiego z przedstawicielem  firmy Bionorica w sprawie szkoleń on-line

17.07.2020 r.

Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr farm. Jerzego Jasińskiego z Prezesem Zarządu Orkiestry Straussowskiej  Obligato  Sp.z o.o. w sprawie organizacji Koncertu Noworocznego

20.07.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24.07.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24.07.2020 r.

Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsa-Duran i Wiceprezesa ORA w Krakowie mgr farm. Jerzego Jasińskiego z przedstawicielem  z przedstawicielem firmy Neuca w sprawie prowadzenia szkoleń z opieki farmaceutycznej

02.06.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

02.06.2020 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik

05.06.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

16.06.2020 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej

16.06.2020 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

24.06.2020 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz Skarbnik ORA mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik

25.06.2020 r.

Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.06.2020 r.

Kraków – spotkanie Komitetu Organizacyjnego Koncertu Noworocznego

27.06.2020 r.

Kalwaria Zebrzydowska – zakończenie roku duszpasterskiego Duszpasterstwa Farmaceutów Krakowskich

04.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

04.05.2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji ds. Aptek Szpitalnych NRA

05.05.2020 r.

Zdalne posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran oraz dr Barbara Jękot i mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik

08.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

11.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

12.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

15.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu
18.05.2020 r.

zdalne posiedzenie Komisji ds. Szkoleń i Edukacji NRA - udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
19.05.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej- udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

22.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

29.05.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

03.04.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

10.04.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

15.04.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium NRA. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

21.04.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium NRA. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

29.04.2020 r.

Zdalne posiedzenie Prezydium NRA. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

07.03.2020 r.

Kraków – Finał Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

09 – 10.03.2020 r.

Posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

17.03.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

08.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie naukowo-szkoleniowe „E-recepta ostatnie zmiany w prawie” – współorganizator Aptekarska Szkoła Zarządzania. Otwarcie Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

13.02.2020 r.
Kraków – konferencja „Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej”

14.02.2020 r.
Warszawa – posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej. Udział Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

15.02.2020 r.
Kraków – spotkanie formacyjne. Udział wzięła Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

16.02.2020 r.
Kraków – spotkanie z seniorami. Udział wzięły Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito oraz sekretarz ORA w Krakowie mgr farm. Maryla Lech, mgr farm. Teresa Płoszczańska

20.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

20.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

24.02.2020 r.
Kraków – Muzeum Farmacji UJ CM w Krakowie – sesja naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin płk. dr. farm. Jerzego Pertkiewicza ( 1920 – 2018 ). Udział wzięła Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

24.02.2020 r.
Kraków – posiedzenie Rady MOW NFZ w Krakowie. Udział wziął Wiceprezes  ORA w Krakowie mgr farm. Jerzy Jasiński

26.02.2020 r.
Kraków – spotkanie Prezes ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran z przedstawicielem Wolters Kluwer – firmy oferującej dostęp do programu LEX

27.02.2020 r.
Kraków – spotkanie Prezesa ORA w Krakowie mgr farm. Elżbiety Rząsy-Duran z organizatorami X Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych

09.01.2020 r.

Kraków – XXIX Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. Udział Wiceprezes ORA w Krakowie mgr farm. Małgorzata Lelito

12.01 2020 r.

Kraków – Noworoczny Koncert Aptekarzy „Od Operetki do Musicalu”.

20.01.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

21.01.2020 r.

Kraków – posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

21.01.2020 r.

Kraków – posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

23.01.2020 r.

Kraków – ślubowanie farmaceutów odbierających prawo wykonywania zawodu

24-26.01.2020 r.

Warszawa – Krajowy Zjazd Aptekarzy

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT