biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Władze Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie
na VII czteroletnią kadencję (2015–2019)


Komisja ds. stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty

 • mgr farm. Kazimierz Jura – Przewodniczący
 • mgr farm. Aleksander Dymek
 • mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
 • mgr farm. Jerzy Jasiński
 • dr Barbara Jękot
 • mgr farm. Zofia Piekarska
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska
 • mgr farm. Anna Włodarczyk

Komisja ds. opiniowania w sprawie udzielenia i cofnięcia zezwoleń na prowadzenie apteki oraz hurtowni farmaceutycznej, oraz rękojmi należytego prowadzenia apteki

 • mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik – Przewodnicząca
 • mgr farm. Robert Biront
 • mgr farm. Maria Hajdon-Chełmińska
 • dr Barbara Jękot
 • mgr farm. Maria Petlic-Jedynak
 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran
 • mgr farm. Dorota Stoltmann
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Anna Włodarczyk
 • mgr farm. Piotr Zając

Komisja naukowo-szkoleniowa

 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran – Przewodnicząca
 • mgr farm. Sylwia Adamiak
 • mgr farm. Aleksander Dymek
 • mgr farm. Grzegorz Jodłowski
 • dr n. farm. Magdalena Kurnik
 • mgr farm. Zofia Piekarska
 • mgr farm. Justyna Skowyra
 • mgr farm. Marcin Snoch
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Sabina Zbozień

Komisja ds. aptek ogólnodostępnych

 • mgr farm. Marta Polak – Przewodnicząca
 • mgr farm. Robert Biront
 • mgr farm. Anna Grzybowska
 • mgr farm. Anna Janus
 • mgr farm. Anna Rowińska
 • mgr farm. Dorota Stoltmann
 • mgr farm. Effiom Uman-Ntuk
 • mgr farm. Magdalena Woźniak
 • mgr farm. Sabina Zbozień

Komisja ds. aptek szpitalnych

 • mgr farm. Walenty Zajdel – Przewodniczący
 • mgr farm. Witold Brniak
 • mgr farm. Krystyna Chmal-Jagiełło
 • mgr farm. Paweł Lipner
 • mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Komisja ds. opiniowania projektów aktów normatywnych

 • mgr farm. Mirosław Grodek – Przewodniczący
 • mgr farm. Bartłomiej Dreher
 • mgr farm. Katarzyna Grabowska
 • mgr farm. Jerzy Jasiński
 • dr Barbara Jękot
 • mgr farm. Magdalena Kudrzycka
 • mgr farm. Teresa Płoszczańska
 • mgr farm. Anna Rowińska
 • mgr farm. Justyna Skowyra
 • mgr farm. Effiom Uman-Ntuk

Komisja ds. hurtowni farmaceutycznych i firm producenckich

 • mgr farm. Robert Biront – Przewodniczący
 • mgr farm. Marek Filipowski
 • mgr farm. Krystian Morańda
 • mgr farm. Anna Oleszczuk-Kasperkiewicz
 • mgr farm. Tomasz Płatek
 • mgr farm. Beata Wójcikiewicz-Walter

Komisja ds. integracji środowiska farmaceutycznego

 • mgr farm. Małgorzata Lelito – Przewodnicząca
 • mgr farm. Maryla Lech
 • mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik
 • mgr farm. Tomasz Płatek
 • mgr farm. Anna Rowińska
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Effiom Uman-Ntuk – rezygnacja z dniem 27.03.2017 r.
 • mgr farm. Anna Włodarczyk
 • mgr farm. Piotr Zając

Komisja ds. wizerunku zawodu farmaceuty

 • mgr farm. Effiom Uman-NtukPrzewodniczący – rezygnacja z dniem 18.10.2018 r.
 • mgr farm. Sylwia Adamiak
 • dr Barbara Jękot
 • mgr farm. Grzegorz Jodłowski
 • mgr farm. Tomasz Płatek
 • mgr farm. Justyna Skowyra
 • mgr farm. Dorota Stoltmann
 • dr n. farm. Przemysław Szybka
 • mgr farm. Sabina Zbozień

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT