biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej został umieszczony wykaz aktów prawnych (wraz z hiperłączami do dokumentów źródłowych) dotyczących między innymi aptek szpitalnych, ogólnodostępnych oraz hurtowni farmaceutycznych według stanu na 27 stycznia 2018 roku.

http://www.nia.org.pl/akty-prawne/

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

ZSMOPL – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech wystosował pismo do Pani Prezes NRA w sprawie konieczności zakładania kont i podłączania podmiotów raportujących do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). Pismo w załączeniu.

Pismo MZ (pdf)

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

W związku z nielegalnym wywozem leków z Polski oraz Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi wystosowałem pismo do Ministra Zdrowia. Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

ZSMOPL – podstawa prawna: ustawa Prawo farmaceutyczne Art. 95 ust. 1b fragment: „Apteka, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej są obowiązane do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, informacji o przeprowadzonych transakcjach, stanach magazynowych i przesunięciach magazynowych do innych aptek, punktów aptecznych lub działów farmacji szpitalnej”.

Szczegółowe informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi dostępne są na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia:

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/zoptymalizowana-funkcjonalnosc-zakladania-kont-w-zsmopl-juz-dostepna/

Pozdrawiam,
Walenty Zajdel
– Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT