biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

20 grudnia 2017 roku na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany komunikat w sprawie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) o zawieszeniu obowiązywania przepisów do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT