biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Wycofanie z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum) – komunikat dla aptek

W związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum), przypominamy zasady wydawania leku przez farmaceutów, w przypadku zagrożenia:

  • zdrowia pacjenta, na podstawie recepty farmaceutycznej, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy prawo farmaceutyczne – szczegóły dostępne tutaj.
  • życia pacjenta, skutkujące wydaniem jednego opakowania leku na receptę bez recepty, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo farmaceutyczne – szczegóły dostępne tutaj.

W obu powyższych przypadkach pacjent może nabyć lek ze stuprocentową odpłatnością.

Jednocześnie przypominany, że szczegółowe kwestie dotyczące zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania produktów leczniczych z obrotu reguluje odpowiednie rozporządzenie Ministra Zdrowia:

Źródło:
Naczelna Izba Aptekarska

Wikipedia: Jerzy Pertkiewicz (ur. 25 lutego 1920 w Czortkowie nad Seretem, województwo tarnopolskie, zm. 30 czerwca 2018) – doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (pseudonim „Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

UWAGA!

Uzupełnienie konkursu nastąpi w dniu 11 lipca 2018 r. o godz. 18.00 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, ul. Medyczna 9.

Drugie uzupełnienie konkursu nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, ul. Medyczna 9.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  W KRAKOWIE

oraz

POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ KRAKÓW

ogłaszają konkurs

„BIOMEDICAL SECURITY – A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR A MULTIFACETED PROBLEM”

Temat konkursu obejmuje bardzo aktualne problemy medyczne, a także obawy społeczne związane z zagrożeniem bezpieczeństwa zdrowia jednostek i całej populacji, w tym związane z odpowiednią dystrybucją i stosowaniem leków, produktów spożywczych, suplementów diety, produktów farmaceutycznych stosowanych w lecznictwie, interakcji leków oraz innymi problemami zdrowia publicznego, z jakimi spotykają się farmaceuci w codziennej pracy.

Wystąpienie w formie pięciominutowej prezentacji w języku angielskim (dopuszczone będą również prezentacje w języku polskim) należy przedstawić w dniu 28.06.2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM, ul. Medyczna 9.

Zapraszamy farmaceutów z aptek otwartych i szpitalnych. Pięć przedstawionych najlepszych prezentacji zostanie nagrodzonych pokryciem opłaty zjazdowej na międzynarodową konferencję: 2-nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences, która odbędzie się w Popradzie w dniach 21.09 – 23.09.2018 r.

SPONSOREM KONKURSU JEST OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

Szanowni Państwo,
Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie w dniu 16 lipca 2015 r. podjęła uchwałę Nr 02/07/VI w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, członków OIA w Krakowie – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty.
Prezydium ORA w Krakowie na posiedzeniu w dniu 11.08.2015 r. po przeanalizowaniu przedstawionych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe ofert wybrało ofertę Ergo Hestia jako najkorzystniejszą pod względem merytorycznym i finansowym.
1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty;
2. Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym z dnia 10.08.2007 r. – wariant ubezpieczenia B (pełny tekst OWU na stronach Ergo Hestia);
3. Zakres terytorialny: teren RP;
4. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z OWU oraz postanowieniami dodatkowymi – wariant B:
5. Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN.

Postanowienia dodatkowe: pełny tekst w załączniku (pdf)

Warunki ubezpieczenia (pdf)

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT