biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Forum Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 11 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie przedstawicieli Forum Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie. Spotkanie odbyło się w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 98/69.
Forum otworzył Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras, który po wstępie i powitaniu zebranych gości przekazał  prezydencję Forum, na kolejne sześć miesięcy, dr Barbarze Jękot - Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Pierwszym tematem spotkania były problemy związane z cyfryzacją w poszczególnych korporacjach zawodowych. Głównie zawodach medycznych aptekarzy, lekarzy i pielęgniarek.
Prezes Jękot w krótkiej prezentacji przedstawiła również na czym polega prowadzenie weryfikacji autentyczności leków i z jakimi problemami się to wiąże.
Po dyskusji członkowie forum przyjęli stanowisko odnośnie wprowadzonej weryfikacji autentyczności leków w dniu 09 lutym 2019 – które zostało przesłane do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz fundacji KOWAL.
Drugim omawianym tematem była tajemnica zawodowa samorządów zaufania publicznego i projekty jej ograniczenia przez stronę rządzącą. Wprowadzenie do debaty przedstawiła Pani Justyna Zając-Wysocka wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Tajemnica zawodowa to jedna z naczelnych wartości wszystkich wykonujących zawody zaufania publicznego, dlatego, wobec proponowanych zmian legislacyjnych, zobowiązano się do przygotowania w najbliższym czasie debaty prezentowanej w prasie i telewizji.
Na zakończenie spotkania Pan Dziekan Gieras zaprosił wszystkie samorządy do udziału w pikniku lekarsko-adwokackim we wrześniu.

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie, dr. Barbara Jękot podziękowała za przybycie i owocne obrady.

Z żalem  informuję, że zmarła mgr farm. Janina Łopatka  długoletnia kierownik apteki w Zakliczynie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu dzisiejszym 15.03.2019 r. o godzinie 1400 na cmentarzu w Zakliczynie.

Przez ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 6-miesięczna praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i wymaga realizacji przez studenta w tym okresie 960 godzin zajęć (po 45min) co stanowi 720 godzin zegarowych. W umieszczonym w Dzienniku praktyki harmonogramie należy wykazać, że student zrealizował pełną liczbę godzin praktyki, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 30 spośród 960 godzin może zostać zrealizowane w formie udziału w szkoleniach zawodowych, a ich tematyka oraz wymiar godzinowy muszą zostać udokumentowane w Dzienniku Praktyki. Usprawiedliwiona nieobecność studenta w czasie praktyki nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania praktyki w wymiarze godzinowym określonym powyżej.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Dziekanatem Wydziału Farmaceutycznego

Z wyrazami szacunku

dr hab. Agnieszka Skowron

Informujemy, że w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) nie będzie dyżuru prawnika w biurze OIA w Krakowie.

W dniu 15.03.2019 (piątek) prawnik będzie dostępny pod numerem telefonu 668-915-365

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT