biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

w sprawie sprawozdania z gospodarki odpadami w aptece

Szanowni Państwo,

przypominam, że do dnia 15 marca 2018 roku każda apteka ma obowiązek złożyć sprawozdanie z gospodarki odpadami w aptece.

Wszystkie informacje oraz formularze sprawozdania znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

Formularze/Wnioski do pobrania | 1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE O ODPADACH ZA ROK SPRAWOZDAWCZY 2013 - 2017 | FORMULARZ do sporządzania i przekazywania ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania ODPADÓW

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

26 – 28 kwietnia 2018 r.

http://oia.krakow.pl/storage/20180221_plakat_mistrzostw_w_plywaniu_s.jpg

  • XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu
  • I Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Pływaniu
  • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lekarzy i Farmaceutów

W załączeniu przekazujemy Państwu materiały dotyczące Konferencji oraz Mistrzostw Farmaceutów w Pływaniu.
Chętnych do wzięcia udziału w zawodach, prosimy o kontakt z biurem OIA w Krakowie (tel. 12-264-25-53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 19 marca 2018 r.

Załączniki:

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

ZAKAZ UŻYWANIA PRZEZ APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE ZNAKU CZERWONEGO KRZYŻA

W związku z pytaniami kierowanymi do Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie informujemy, iż znak „Czerwonego Krzyża” jest znakiem zastrzeżonym, posiadającym ochronę prawną.
Zgodnie z Regulaminem używania znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca , przyjętym przez Radę Delegatów Międzynarodowego Ruchu CK i CP w listopadzie 1991 r. w Budapeszcie, wyłączne oprawo posługiwania się znakiem Czerwonego Krzyża przysługuje organizacji Polski Czerwony Krzyż, oraz pojazdom i budynkom (np. wojskowej służby zdrowia), które otrzymały zezwolenia na posługiwanie się tym znakiem.

Apteki ogólnodostępne na terenie Polski nie posiadają zezwolenia na używania znaku Czerwonego Krzyża.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż zgodnie z ustawą z dnia 16.11.1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (DZ.U. z 1964 .41.276):

  • prawo używania znaku lub nazwy Czerwony Krzyż … przysługuje w przypadkach i na zasadach określonych w konwencjach międzynarodowych,
  • kto wbrew przepisom używa znaku lub nazwy Czerwony Krzyż podlega karze grzywny.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

plakat
Informujemy, że w biurze OIA w Krakowie dostępne są do pobrania za darmo plakaty wspierające Kampanię Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT