biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z informacji otrzymanej z Centralnego Systemu Informatyzacji Służby Zdrowia wynika, że około 50 aptek z terenu województwa małopolskiego nie założyło konta w systemie P1 i nie uzyskało stosownych certyfikatów dostępowych dla apteki.

Prosimy o pilne założenie konta w systemie P1 i uzyskanie certyfikatów dostępowych dla apteki!

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Zmiana kwoty ryczałtu za lek recepturowy.

Od 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy.

Nowa kwota ryczałtu wynosi 11,30 zł.

Kwota ta wynika z Dz. U. 2011 nr 122 poz. 696 Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7, oraz Dz.U. 2019 poz. 1794 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. § 1.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

Dzięki uprzejmości mgr. farm. Mariana Witkowskiego, Skarbnika NRA, przedstawiamy wykaz zmian dot. realizacji recept i zapotrzebowań w roku 2018.

Zapisy, które w załączniku są przekreślone, zostały zmienione komunikatem Ministra Zdrowia ws. uzupełniania DRR.

Komunikat ws. uzupełniania DRR

W związku z powstaniem z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązku elektronicznego otaksowania recept w postaci papierowej, informujemy, że:

  1. recepty, które nie będą zawierały danych pacjenta, o których mowa w art. 96a ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności numeru PESEL, mogą zostać zrealizowane po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę (podstawa prawna: §10 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept);
  2. recepty, które nie będą zawierały identyfikatora pracownika medycznego lub danych dotyczących osoby uprawnionej do wystawiania recept albo podmiotu, mogą zostać zrealizowane po określeniu tych danych przez osobę wydającą produkt leczniczy na podstawie posiadanych danych (podstawa prawna §10 ust. 2 pkt 1 lub 2 rozporządzenia MZ z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).

Osoba wydająca produkt leczniczy powinna zamieścić te dane w Dokumencie Realizacji Recepty.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept wprowadzono nowy wzór recept.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2018 r., to samo rozporządzenie dopuszcza stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli do 18 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2018 r.
Poz. 745

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie recept

  • 19. Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT