biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o nowych przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie recept oraz przepisach ustawy – Prawo farmaceutyczne, które zastępują przepisy uchylonego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich.

Aby otworzyć dokument zawierający porównanie –> kliknij tutaj.

[ Naczelna Izba Aptekarska ]

USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty wprowadziła zmiany w zakresie wystawiania i realizacji przez aptekę zapotrzebowani podmiotów leczniczych.

Art. 96. [Wydawanie leków z apteki; recepta farmaceutyczna; zapotrzebowanie; zatrzymanie recepty lub zapotrzebowania; odmowa wydania leków; zwrot leków]

Czytaj więcej: Realizacja zapotrzebowań od 18.04.2018

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad dystrybucji preparatów stabilnego jodu w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego poniżej przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco, całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych w oparciu o dane pozyskiwane z systemu działających całodobowo stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Do systemu krajowego należy:

– 13 stacji automatycznych PMS (Permanent Monitoring Station), należących do PAA,

– 12 stacji typu ASS-500 (Aerosol Sampling Station), należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (poza jedną – należącą do PAA),

– 9 stacji IMiGW,

– 8 stacji wspomagających, należących do MON.

Całość korespondencji:

Źródło: Naczelna Izba Aptekarska

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT