biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Z żalem  informuję, że zmarła mgr farm. Janina Łopatka  długoletnia kierownik apteki w Zakliczynie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu dzisiejszym 15.03.2019 r. o godzinie 1400 na cmentarzu w Zakliczynie.

Przez ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 6-miesięczna praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i wymaga realizacji przez studenta w tym okresie 960 godzin zajęć (po 45min) co stanowi 720 godzin zegarowych. W umieszczonym w Dzienniku praktyki harmonogramie należy wykazać, że student zrealizował pełną liczbę godzin praktyki, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 30 spośród 960 godzin może zostać zrealizowane w formie udziału w szkoleniach zawodowych, a ich tematyka oraz wymiar godzinowy muszą zostać udokumentowane w Dzienniku Praktyki. Usprawiedliwiona nieobecność studenta w czasie praktyki nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania praktyki w wymiarze godzinowym określonym powyżej.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Dziekanatem Wydziału Farmaceutycznego

Z wyrazami szacunku

dr hab. Agnieszka Skowron

Informujemy, że w dniu 12 marca 2019 r. (wtorek) nie będzie dyżuru prawnika w biurze OIA w Krakowie.

W dniu 15.03.2019 (piątek) prawnik będzie dostępny pod numerem telefonu 668-915-365

Wszystkim Koleżankom farmaceutkom oraz pracownicom Biura Okręgowej Izby Aptekarskiej najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składają koledzy z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

Dnia 6 marca zostało opublikowane rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2019 poz. 436). Rozporządzenie wchodzi w życie 7 marca br. Jest to już druga nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept obowiązującego od 18 kwietnia 2018 r.

Zmieniono dwa przepisy:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT