biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W załączeniu zaproszenie na Ogólnopolski Dzień Aptekarza, który odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że dnia następnego, tj. 28 września 2018 r. odbędzie się konferencja V4 PharmForum w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie organizuje autokar do Warszawy na obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem izby do dnia 13 września 2018 r. Telefon: 12-264-25-53.

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

Ankieta – badanie zmiany wartości magazynu apteki wynikającego z nowej listy cen leków refundowanych od 1.09.2018 r.

W nawiązaniu do opublikowanego obwieszczenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.67), proszę o podanie, jak zmiana cen wpłynęła na stan magazynu tj. czy stan magazynu: wzrósł, spadł oraz o jaką kwotę netto.

W tym celu proszę o wypełnienie anonimowej ankiety: https://goo.gl/uS7JVY

Z poważaniem
Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr farm. Piotr Brukiewicz

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT