biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy farmaceuci,
Przedstawiam najważniejsze wydarzenia i informacje ostatniego okresu.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Dura


Prawo

Na stronie MZ ukazał się Komunikat MZ w sprawie wznowienia Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Farmaceutów

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/970-komunikat-mz-w-spr-wznowienia-panstwowego-egzaminu-specjalizacyjnego-farmaceutow

01.07.2020 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. 2020 poz. 28). http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/952-rozporzadzenie-ministra-zdrowia

Opublikowano Informację o zmianie terminu przedłożenia sprawozdań za 2019 rok w BDO

http://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200629_zmiana_terminu_sprawozdawczosci_BDO_i_farmaceutyczna.pdf

Na stronie MZ ukazał się komunikat dotyczący funkcjonalności P1 dla recept 75+

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-funkcjonalnosci-p1-dla-recept-75

Opublikowano Komunikat w sprawie recept wystawianych przez farmaceutów.

https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/komunikat-w-sprawie-recept-wystawianych-przez-farmaceutow

Opublikowano tekst jednolity Ustawy prawo farmaceutyczne

http://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200608_ustawa_pf_tj.pdf

Naczelna Izba Aptekarska

Opublikowano Pismo Prezes NRA dot. obchodów Dnia Aptekarza

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/991-pismo-prezes-nra-dot-obchodow-dnia-aptekarza

Opublikowano informację dotyczącą pierwszego posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej, która zajmuje się rozpatrzeniem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/982-ustawa-o-zawodzie-farmaceuty-pierwsze-posiedzenie-podkomisji-nadzwyczajnej

Opublikowano informację o nowym wydaniu Newslettera NIA

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/977-newsletter-nia

Komunikat NIA w sprawie implementacji dyrektywy antyfałszywkowej

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/937-komunikat-nia-w-sprawie-implementacji-dyrektywy-antyfalszywkowej-2

Ukazała się informacja na temat Aptekarza Polskiego - wydanie 165 (143e)

http://www.aptekarzpolski.pl/wp-content/uploads/2020/06/Aptekarz-Polski-165-143e.pdf

Opublikowano pismo skierowane do  Prezesa NRA z Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie realizacji uprawnień przysługującym weteranom poszkodowanym.

http://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200612_KO_1065_2020-MON-ws-realizacji-uprawnien-przysl-weteranom-poszkodowanym.pdf

Informacje i opracowania OIA w Krakowie i innych izb

Opublikowano interpretację dotyczącą realizacji recept pro familiae otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia. http://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200728_PLO454902020_Interpretacja_recepty_pro_familiae.pdf

Opublikowano informację o organizacji Noworocznego Koncertu Aptekarzy 2021 „Cztery Strony Świata”

http://www.oia.krakow.pl/index.php/w-wolnym-czasie/988-cztery-strony-swiata-noworoczny-koncert-aptekarzy-2021

Opublikowano informację o nowym szkoleniu na portalu e-dukacja „Standardy leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) według standardów GOLD”

 http://www.oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/984-standardy-leczenia-przewleklej-obturacyjnej-choroby-pluc-pochp-wedlug-standardow-gold

Opublikowano informację o możliwości wypełnienia kwestionariusza „Udzielanie instruktażu z obsługi inhalatorów”

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/976-kwestionariusz-udzielanie-instruktazu-z-obslugi-inhalatorow

Opublikowano informację o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej świadczenia usługi szczepień ochronnych

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/964-ankieta-dotyczaca-swiadczenia-uslugi-szczepien-ochronnych

Opublikowano propozycję reprezentowania naszej Izby w Żeglarskich Mistrzostwach Polski Aptekarzy

http://www.oia.krakow.pl/index.php/w-wolnym-czasie/920-ix-zeglarskie-mistrzostwa-polski-aptekarzy-wrota-mazur

Opublikowano informację o dostępności numeru 2/2020 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/953-farmacja-krakowska-nr-2-2020

Opublikowano przypomnienie sposobu realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

http://www.oia.krakow.pl/index.php/czesto-zadawane-pytania/965-zapotrzebowania

Opublikowano procedurę i aktualne zasady wydawania opinii w sprawie rękojmi należytego prowadzenia apteki

http://www.oia.krakow.pl/index.php/pliki

Opublikowano informację nt. składania Pełnomocnictwa do podpisywania zestawień refundacyjnych

http://www.oia.krakow.pl/index.php/czesto-zadawane-pytania/980-pelnomocnictwo-do-podpisywania-zestawien-refundacyjnych

Opublikowano informację o nowym szkoleniu na portalu e-dukacja „Jak leczyć ból mięśni i stawów”

http://www.oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/949-jak-leczyc-bol-miesni-i-stawow

Opublikowano informację o nowym szkoleniu na portalu e-dukacja „Leki roślinne o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy”

http://www.oia.krakow.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/948-leki-roslinne-o-dzialaniu-na-osrodkowy-uklad-nerwowy

WIF/GIF

Opublikowano pismo Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku raportowania danych dotyczących braku dostępu do produktów leczniczych.

http://www.oia.krakow.pl/images/2020_docs/20200625_GIF_pismo_w_sprawie_obowiazku_raportowania_do_ZSMOPL.pdf

Opublikowano decyzję GIF w sprawie wycofania serii produktów leczniczych Nasen 10 mg i Furosemidum Polfarmex 40 mg

http://www.oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/921-wycofanie-serii-produktow-leczniczych-nasen-10-mg-i-furosemidum-polfarmex-40-mg

Opublikowano Obwieszczenie nr 1/2020 Głównego inspektora farmaceutycznego z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki

https://www.nia.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/6154.pdf

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Opublikowano Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2020 r.

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/986-informacja-prezesa-urzedu-z-dnia-9-lipca-2020-r-w-sprawie-urzedowego-wykazu-produktow-leczniczych

Opublikowano decyzję Prezesa URPL z 7 lipca 2020 roku nr UR/ZD/1188/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alopexy, Minoxidilum, 50 mg/ml, http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/974-alopexy-zmiana-kategorii-dostepnosci

Opublikowano decyzję Prezesa URPL z 1 lipca 2020 roku nr UR/ZD/1178/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Mukolina, Carbocisteinum, 50 mg/ml, syrop

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/973-mukolina-50-mg-ml-syrop-zmiana-kategorii-dostepnosci

Opublikowano decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym wydaną w czerwcu 2020 r.

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/971-skrocenia-czerwiec-2020-r

Opublikowano decyzję Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym wydaną w maju 2020 r.

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/928-skrocenia-maj-2020-r

Opublikowano pismo skierowane do Prezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z zatwierdzonym materiałem edukacyjnym dla fachowego personelu medycznego, z zaleceniami dotyczącymi unikania potencjalnie śmiertelnych błędów w dawkowaniu metotreksatu w leczeniu chorób zapalnych.

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/941-material-edukacyjny-metotreksat

Zaktualizowane zalecenia dotyczące stosowania flucytozyny u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD)

http://www.oia.krakow.pl/index.php/urplwmipb/903-zaktualizowane-zalecenia-dotyczace-stosowania-flucytozyny-u-pacjentow-z-niedoborem-dehydrogenazy-dihydropirymidynowej-dpd

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT