biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo,

Przekazuję odnośnik do kwestionariusza dotyczącego udzielania pacjentom instruktażu z obsługi tzw. inhalatorów kieszonkowych. Przedmiotowe badanie stanowi podstawę pracy magisterskiej studentki w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM, a także posłuży do zaprojektowania interwencji szkoleniowej dla farmaceutów i pacjentów.

Zachęcam do wypełnienia kwestionariusza.

Prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

Kwestionariusz dostępny jest online pod adresem:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT