biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Od 6 września wchodzą w życie zmiany dotyczące zasad wystawiania i realizacji e-recept. Na ich mocy pacjent będzie mógł zrealizować receptę elektroniczną w ciągu 365 dni od daty wystawienia – a nie jak do tej pory w ciągu 30.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia

Data ogłoszenia: 2019-08-23
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1590

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT