biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

"ONI GROBU NIE MAJĄ" - 75 rocznica aresztowania i męczeńskiej śmierci małżeństwa Jadwigi i Zygmunta Karłowskich z AK oraz gen. Stanisława Rostworowskiego, dowódcy Okręgu Krakowskiego AK

Poniedziałek 12 sierpnia 2019 r. godz. 11.00 – ul. św. Marka 8 (Kraków)przed uroczystością o godz. 10.00 – Msza św. w kościele św. Marka (róg św. Marka i Sławkowskiej)

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT