biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

dla środowiska aptekarskiego i rodzin

http://oia.krakow.pl/storage/20170504_esculap3.png
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UBEZPIECZENIOWY ESKULAP DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO, PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW I PEŁNOLETNICH DZIECI.

Szczegóły w załączniku:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT