biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

Rejon Wyborczy Kraków

obejmujący miasto Kraków oraz powiaty:

krakowski, chrzanowski, miechowski,

myślenicki, olkuski, proszowicki,

wadowicki, wielicki

 

 

W piśmie wysłanym  do Państwa w sprawie organizacji wyborów delegatów na zjazd OIA w Krakowie z dnia 06 maja 2019 r. w ostatnim wierszu pisma   wkradł się błąd drukarski.

w piśmie jest : prosimy o przybywanie od godz.14.30,

powinno być: prosimy o przybywanie od godz. 8.30.

Około godz. 14.30 przewidujemy zakończenie zebrania

Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT