biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami 6-miesięczna praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy i wymaga realizacji przez studenta w tym okresie 960 godzin zajęć (po 45min) co stanowi 720 godzin zegarowych. W umieszczonym w Dzienniku praktyki harmonogramie należy wykazać, że student zrealizował pełną liczbę godzin praktyki, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. 30 spośród 960 godzin może zostać zrealizowane w formie udziału w szkoleniach zawodowych, a ich tematyka oraz wymiar godzinowy muszą zostać udokumentowane w Dzienniku Praktyki. Usprawiedliwiona nieobecność studenta w czasie praktyki nie zwalnia go z obowiązku zrealizowania praktyki w wymiarze godzinowym określonym powyżej.

W razie wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z Dziekanatem Wydziału Farmaceutycznego

Z wyrazami szacunku

dr hab. Agnieszka Skowron

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT