biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Kraków, dnia 20 lutego 2019 r.

Szanowny Pan
Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Szanowny Panie Profesorze,

W związku z otrzymaniem nominacji Profesora Nauk Farmaceutycznych, w imieniu własnym oraz Samorządu Aptekarskiego składam Panu Profesorowi serdeczne gratulacje oraz życzę dalszej owocnej pracy na rzecz rozwoju farmacji polskiej.

Z poważaniem,
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT