biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowne koleżanki i koledzy!
Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie ma możliwość złożenia do Naczelnej Rady Aptekarskiej wniosków w sprawie nadania zasłużonym farmaceutom wyróżnień samorządowych i państwowych.
Uprzejmie proszę o zgłaszanie do Kapituły wniosków o nadanie odznaczeń:
• odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia" nadawana przez Ministra Zdrowia;
• krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP,

oraz wniosków o przyznanie odznaczeń samorządu aptekarskiego:

     - Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego

     - Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego,

     - Mecenas Samorządu Aptekarskiego,
Proszę o zgłaszanie kandydatur wraz uzasadnienia wniosku w tym:

Uczelnia, rok ukończenia

data rozpoczęcia pracy (uzyskanie prawa wykonywania zawodu)
posiadane specjalizacje, tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty, wyjazdy na staże zagraniczne itp
krótki przebieg pracy ( wymienić gdzie?)
przeszły i obecny status jako aptekarza ( właściciel, kierownik, pracownik- stanowisko)
czy miał(a) pod opieką stażystów, praktykantów
praca na rzecz Izby Aptekarskiej :kiedy był(a) delegatem na zjazdy Aptekarzy ( okręgowe, krajowe)
pełnione funkcje w Izbie Aptekarskiej ( jakie? )
inne formy aktywności: udział w pracach PTFarm lub innych towarzystwach lub stowarzyszeniach naukowych ( tym publikacje, prowadzenie szkoleń, warsztatów

inne pełnione funkcje:

inne informacje np zainteresowania, pasje pozazawodowe (w kontekście, że aptekarz i rozsławia nasze dobre imię na innych polach)

W przypadku odznaczeń resortowych i państwowych należy podać dane wymienione we wniosku wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu  należy wymienić konkretne działania osoby na rzecz środowiska aptekarskiego i społeczności.
Do wszystkich wniosków bardzo proszę dołączyć „Oświadczenie o niekaralności" osoby nominowanej do odznaczenia, medalu, itd podpisane przez tę osobę.

Wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne zostaną rozpatrzone przez Kapitułę a przy pozytywnej opinii przesłane do Naczelnej Rady Aptekarskiej.
Propozycje odznaczeń prosimy składać do dnia 01 marca 2019 r. Wnioski mogą być przekazane:
– osobiście do biura izby
– drogą pocztową na adres izby: Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, ul. Kobierzyńska 98/68, 30-382 Kraków
– e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginał oświadczenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście)

W załączniku formularze wniosków.


Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT