biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Panu Zbigniewowi Solarzowi, Redaktorowi Naczelnemu Aptekarza Polskiego Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej, wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ŻONY składa Okręgowa Rada Aptekarska w Krakowie.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT