biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W załączeniu Komunikat Wydziału Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Komunikat dla osób uprawnionych, świadczeniodawców oraz aptek/punktów aptecznych w sprawie recept refundowanych

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Krakowie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017.1570 j.t.) recepty posiadające w zakresie danych, numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
tel. 12/29-88-451, 473, 481, 492
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT