biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W dniu 19 października 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Plik do pobrania:

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT