biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Warszawa, 2018-09-12
l.dz. 2018-15273

Szanowni Państwo,
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej: http://www.nmvo.pl/ Fundacja KOWAL (Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków), która podjęła się obowiązku utworzenia w Polsce Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków ( System Krajowy) określiła, iż niepowtarzalnym identyfikatorem Systemu będzie kod w formacie 2D Data Matrix, w którym zawarte będą informacje takie jak kod produktu, numer seryjny, numer partii oraz data ważności.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (dalej CSIOZ) opracowało procedurę awaryjną dla realizacji e-recepty w sytuacji braku dostępności do systemu teleinformatycznego w aptece, w której to będzie wykorzystywany identyfikator 2D- QR CODE. Z informacji uzyskanych przez CSIOZ skanery 2D – DATA MATRIX również obsługują standard 2D – QR CODE, niemniej jednak zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do aptek informacji, aby przed dokonaniem zakupu skanerów weryfikowały czy planowany do zakupu skaner obsługuje oba typy standardów kodów 2D (2D – QR CODE oraz 2D – DATA MATRIX).

Z poważaniem,

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
(-) Bartłomiej Wnuk

Prezes ORA w Krakowie
dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT