biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Uprzejmie informuję, że dostępny jest numer 1/2018 biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakowska”.

W numerze:
Vademecum kierownika apteki – w numerze omówiono obowiązki kierownika apteki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wydanych do niej aktów wykonawczych. – str. 16
Co aptekarz wiedzieć powinien – artykuł autorstwa mgr inż. Doroty Ziaji i dr n. farm. Macieja Bileka: „Cukier – źródło energii czy kłopotów?” podejmujący temat wpływu spożywania produktów bogatych w cukier na zdrowie – str. 41
Apteka szpitalna – opracowanie mgr farm. Walentego Zajdla o zadaniach kierownika apteki szpitalnej wynikających z obowiązujących aktów prawnych – str. 21
Wydarzenia – relacje z VI Konkursu Nalewek Własnej Receptury, Noworocznego Koncertu Aptekarzy, Karnawałowego spotkania z seniorami zawodu i II Pucharu Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim – str. 10
Edukacja – relacje uczestników Międzynarodowego Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów z odbytych staży w szpitalach w Hiszpanii – str. 24
Wina antyczne – nowy cykl opracowany przez naszą koleżankę enolog mgr farm. Agatę Tabiś-Ogórka poświęcony naczyniom na wino: tych do produkcji i transportu wina oraz tych używanych podczas sympozjonów – str. 34
Z żałobnej karty – Wspomnienie o aptekarzu Arturze Ferdynandzie Grottgerze – str. 39
Opieka farmaceutyczna – lecznicze działanie przypraw i ich praktyczne zastosowanie zostaną omówione w nowym cyklu: „Przyprawy, które leczą, przyprawy, które szkodzą...” – str. 48
Organizacje aptekarskie – kolejny artykuł autorstwa dr Macieja Bileka tym razem na temat kursów doszkalających jakie prowadzone były przez krakowskie organizacje aptekarskie dla aptekarzy – str. 52
Przed 75 laty polska prasa farmaceutyczna pisała... – informacje jakie ukazały się w roku 1943 – str. 60
Z dawnej apteki – prezentacja kolejnych majolik z krakowskiej kolekcji ceramiki aptecznej Mateusza Grabowskiego – str. 61

Zapraszam do lektury!

Redaktor naczelna
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT