biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

W związku z komunikatem jaki pojawił się przy wysyłaniu ostatniej refundacji z aptek do NFZ (ostrzeżenie, że recepty realizuje osoba nieuprawniona), prosimy kierowników aptek o kontakt z pracownikami Małopolskiego Oddziału NFZ w celu rozwiązania problemu. Ostrzeżenie to nie jest przeszkodą w uzyskaniu refundacji.

Prezes ORA w Krakowie, dr Barbara Jękot

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT