biuro@oia.krakow.pl

Okregowa Izba Aptekarska w Krakowie

Okręgowa Izba Aptekarska

w Krakowie

Szanowni Państwo

Ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U.2020 poz..1797)

Zmiana ( patrz § 1 ust. 3 ) pozwala na wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osobie poniżej 60 roku życia w godzinach przeznaczonych dla seniorów

mgr farm. Jerzy Jasiński Wiceprezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000179701.pdf?fbclid=IwAR05Eg8MqPrRwtOGWhRokaPWnx9WSNRUhcM9yID4qn1eA89r16g3QNwt00c

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

DO POBRANIA

KONTAKT